Annonse


Mobile databaser fra Sybase

Den nye divisjonen har fått navnet Sybase Mobile and Embedded Computing (MEC). Divisjonen skal ledes av Terry Stepien.

Kjemper videre
Ideen er at det blir et stadig økende behov for mobile trådløse datamaskiner av ulikt slag som er koblet opp mot bedriftenes informasjonssystemer.

Analytikere spekulerer i om utskillelsen av den mobile virksomheten er et ledd i å konsentrere seg om den mest verdiskapende delen av selskapet, for seinere å gi opp kampen med Oracle om de store tunge databasene. Sybase avviser bastant slike tanker, blant annet ved å annonsere nye versjoner av sitt grunnprodukt Sybase Adaptive Server.

Informasjon
Sybase mener det vil være stort behov for systemer som leverer informasjon uansett hvor folk befinner seg. Denne framtiden skal den nye divisjonen forutsi og utvikle produkter for.

Annonse


MEC-divisjonen skal ha sin egen infrastruktur, noe som betyr at de både vil ha egne kanaler for forskning og utvikling, markedsføring, regnskap og salg. I dag mener Sybase at de dominerer markedet for mobile databaser med 22 prosent markedsandel.

Økt fokus
– Når vi oppretter en egen divisjon for mobile databaser, er det for å øke fokus på området slik at vi kan styrke vår posisjon i markedet, sa toppsjef John Chen, som etterfølger Mitchell Kertzmann i stillingen.

Kertzmann, som kom inn i Sybase ved fusjonen med Powersoft fortsetter som styreformann i selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse