Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT blir ikke tvangsflyttet

TELEGRAM: Bankfusjonen mellom Fokus Bank, Postbanken og Kreditkassen gjør at sistnevnte bank flytter 200 ansatte i ledelse og stab fra Oslo til Trondheim. Men de 150 IT-ansatte får bli.

For Kreditkassen tør rett og slett ikke å tvangsflytte de etterspurte IT-medarbeiderne, melder Dagens Næringsliv.

Flyttes ikke
– Data er et område som ikke skal flyttes. Mange av våre IT-folk hører hjemme på østlandsområdet, og det er en kjent sak at det er mangel på IT-kompetanse, også i Midt-Norge, sier informasjonssjef Helge Rangnes i Kreditkassen.

Heller ikke Postbankens IT-avdeling på om lag 20 ansatte har noe frykte. Riktignok er det ikke fattet beslutninger i flyttespørsmålet, men divisjonsdirektør Petter Standal tror det kan være vanskelig å få Postbankens datafolk til å flytte på seg.