Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fjernarbeid hos Sponheim

OSLO: Til glede for resten av regjeringen holder IT-minister Lars Sponheim (bildet) seg hjemme i Ulvik mandag 21. September. Da lanserer han boka Håndbok i fjernarbeid, som gir råd for bedrifter som vurderer å benytte fjernarbeid.

Sponheim, Lars ny

Håndboka setter opp sjekklister over temaer som bør avklares, og hjelper bedriftene med å legge opp en strategi for hvordan fjernarbeid skal organiseres, enten spørsmålet ses fra arbeidsgivers eller arbeidstakers synspunkt.

Mange temaer
Sponheim vil 21. september befinne seg på et kurs- og konferansesenter, der videokommunikasjon i praksis, aktiv bruk av Internett og kommunikasjonstjenester for fjernarbeid vil bli diskutert.

Forskeren John Willy Bakke har deltatt i et prosjekt i regi av Norsk Forskningsråd, som har resultert i håndboka for bedrifter som vurderer innføring av fjernarbeid.

En rekke temaer er behandlet: teknologi og sikkerhet, organisasjon og ledelse, arbeidsrett og avtaler i tillegg til beskatning ved fjernarbeid.

Hjemmekontor
Bakke forteller om et forsikringsselskap som innførte fjernarbeid som en del av en restruktureringsprosess.

De ønsket større geografisk tilknytning, og løste dette ved å la medarbeiderne få hjemmekontorer, der selskapet la ned mye arbeid i å lage gode IT-tekniske løsninger og også utrustet arbeiderne med gode kontorløsninger i hjemmene.

Sparer tid
– I stedet for å dra til et sentralt kontor fikk medarbeiderne arbeidsoppgavene via PCen og kunne dra rett ut til kundene. De fikk også større avgjørelsesmyndighet i mindre erstatningssaker. Resultatet ble at behandlingstiden ble kortere, sier Bakke.

Det samme selskapet har også fellesmøter for at medarbeiderne skal treffe hverandre og diskutere både faglige spørsmål og utveksle erfaringer med fjernarbeid.

Lokale tilpasninger
– Det aller viktigste når en bedrift skal innføre fjernarbeid er at det gjøres lokale tilpasninger. Ingen standardoppskrift kan følges på området. Det vi tilbyr gjennom håndboka, er en oversikt over viktige problemstillinger som bør tenkes gjennom.

– Et eksempel jeg liker er; en kokk ved et sykehus som utførte oppgaver knyttet til menyplanlegging og innkjøp hjemmefra. Matlaging var den eneste oppgaven han måtte være tilstede for å utføre. Dette viser at det slett ikke bare er i teknologiyrkene fjernarbeid kan benyttes, fortsetter Bakke.

– Mer typisk er lederen som benytter halve arbeidstida hjemme for å kunne jobbe konsentrert med papirarbeidet.

Håndboka er utgitt av Arbeidsmiljøforlaget. Forfattere er John W. Bakke, Erik Bergersen, Eystein Fossum, Tom Julsrud, Harald Opheim og Unn Sakshaug.

Stikkord: Mobil