Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor vil stanse konkurrent

TELEGRAM: Telenor Mobil mener at Sense bare er ute etter å skumme fløten i det norske mobilmarkedet. Nå skal Telenor Mobil klage på vedtaket fra Post- og Teletilsynet som gir Sense tilgang til selskapets mobilnett.

Telenor Mobil mener at Sense (tidligere NetSystem) ikke vil bidra til økt konkurranse i markedet – snarere tvert i mot.

Hemmer konkurransen
– Vedtaket fra Post- og Teletilsynet vil hemme konkurransen fordi det fører til redusert investeringsvilje i det norske mobilmarkedet, sier Stig M. Herbern i Telenor Mobil i en pressemelding.

Han viser til at den tredje aktøren som har fått konsesjon, altså Telia, allerede har varslet at de ikke har noen interesse av å bygge et nytt mobilnett i Norge dersom vedtaket blir stående.

Ingen tjener
Ingen av mobiloperatørene har tjent inn investeringene sine i Norge, og dersom konkurrenter skal slippe inn på andres produksjonsapparat forverres grunnlaget for lønnsomme investeringer.

Herbern mener at påstanden fra Sense om at deres tilgang til mobilnettene vil føre til bedre utnyttelse av kapasiteten er feil.

Kapasitetsproblemer
– Det er riktig at det er ledig kapasitet i nettene på kvelds og nattetid og spesielt i grisgrendte strøk. Men i de største byene og tettbygde strøk er det full kapasitetsutnyttelse på dagtid.

Herbern mener at Post- og Teletilsynets vedtak strider mot normal markedslogikk og er av så stor telepolitisk betydning at det må behandles av politiske myndigheter.

– Ved å gjennomføre PTs vedtak åpner Norge for en ny type aktører som ingen andre land i Europa aksepterer, sier Herbern.

Stikkord: Mobil