Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-handel – hva er det?

TELEGRAM: Europa ligger etter USA når det gjelder elektronisk handel. Bare en av tre europeiske toppledere mener at slik handel er en betydelig del av måten forretningene deres drives på. I USA mener to av tre at slik handel er betydelig.

Og nok en gang får vi altså se at Europa har en avventende holdning til elektronisk handel. Konsekvensen kan bli at Europa – og Norge – taper arbeidsplasser og forretningsmuligheter.

Kan bli problemer
For det er ikke tvil om at elektronisk handel vil vokse, men hvis Europa ikke henger med i utviklingen og utnytter mulighetene, så kan det skape problemer.

Det er Aftenposten som har studert en rapport fra Andersen Consulting. Konklusjonen er at Europa er i ferd med å kjøre seg inn på et blindspor sammenliknet med USA. Dersom ikke Europa ser mulighetene innen elektronisk handel, kan vi bli liggende etter i forhold til amerikanske og asiatiske land.

Forskjellige holdninger
Som et eksempel på hvor forskjellige holdningene er, svarte for eksempel bare 51 prosent av de spurte europeiske topplederne at de trodde elektronisk handel ville føre til en reell konkurransefordel for deres selskap. I USA var tallet 77 prosent.

Analysen fra Andersen Consulting er laget ut fra intervjuer med 300 toppledere i Europa.