Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor-tyngdepunkt åpnet

GRIMSTAD: Torsdag åpnet Telenor sin nye forskningsavdeling i Grimstad. Tele og dataløsninger for den maritime sektor blir det viktigste satsingsområde for Telenor FoU Agder.

Makrellfiske og sommervarme er ikke nok for å sikre en bærekraftig utvikling på Sørlandet. Teknologi og kunnskapsoppbygging er vel så viktig, hevdet konserndirektør Trygve Reinertsen da han torsdag innledet ved åpningen av Telenor FoU Agder.

Satser maritimt

Fra 1. oktober i år er 10 ansatte på plass i Grimstad – lokalisert i like nærhet av Ericssons nybygg og Høgskolen i Agder.

– Vi satser på å utvikle løsninger hovedsaklig for maritim sektor, der vi bringer ideene fram til piloter, som det er opp til det regionale næringslivet å bringe videre i kommersiell utnyttelse, sier daglig leder Trond Rudberg.

I gang

To prosjekter er allerede i gang. På oppdrag for Kystradiotjenesten utvikler Telenor FoU Agder et prosjekt knyttet til digitalisering av VHF-nettet. Det andre prosjektet, MarIT, tar for seg maritim IKT-satsing i Agder.

Kostnadene ved å eteblere et forsknings- og utviklingssenter i Grimstad beløper seg for Telenor i år til om lag tre millioner kroner.

Vekst
I løpet av tre år er målet at opp mot 25 prosent av virksomheten skal være eksterne oppdrag. Innen år 2002 skal 25 medarbeidere være på plass i Grimstad.

Stikkord: Mobil