Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norges nye mobiloperatør

OSLO: Post- og Teletilsynet har gitt Telenor Mobil frist til 15. oktober med å inngå en avtale med norske Sense Communications om å få adgang til Telenor Mobils nett. Dermed kan Norge få en ny mobiloperatør som selv ikke trenger å bygge ut sitt eget mobilnett

Det er en ganske radikal beslutning som i følge Dagens Næringsliv er fattet av Post- og Teletilsynet.

Trenger ikke konsesjon
PT gir i praksis Sense rett til å fungere som mobiloperatør, uten at selskapet av den grunn må få konsesjon som mobiloperatør eller må bygge ut sitt eget nett.

Når Sense, som er NetSystems nye navn, lanserer sin tjeneste tidlig neste år, vil kunden bruke derers SIM-kort. Med dette på plass i telefonen vil de kunne bevege seg fritt rundt om i Europa og bruke de forskjellige operatørenes mobilnett.

Tøft for Telia
Ledelsen i Telia Norge har lenge vurdert om ikke konsesjonsbetingelsene for selskapets kommende GSM 1800-nett er for harde, og om det overhode vil lønne seg å bygge ut et nytt mobilnett i dagens norske marked. Nå vil antakelig Telia-ledelsen være enda mer betenkt med å bygge ut nettet, siden Sense jo slipper betydelig billigere fra det hele.

Telia skulle bli Norges 3. mobiloperatør – nå kan de bli slått på oppløpssiden av outsideren Sense.

Småbedriftenes behov
Målet for Sense er å bygge opp en tjeneste for alle de mange små- og mellomstore bedriftene rundt om i Europa som har behov for fleksible, og gjerne internasjonale, mobitjenester, men som er for små til at de store operatørene ønsker å bruke tid eller krefter på dem.

Målet er at småbedriftene skal kunne få oversikt over tele- og datakommunikasjonskostnadene, blant annet ved at alle utgiftene havner på én faktura.

Svitsjer
For å klare dette skal Sense i samarbeid med Nortel sette opp en rekke telesvitsjer rundt om i Europa. Men i tillegg er selskapet avhengig av tilgang til andre operatørers nett, inkludert mobilnett. Dette burde ikke være særlig vanskelig i mange andre europeiske land, hvor det er vanlig med 3. parts operatører og serviceleverandører.

I Norden har mobiloperatørene imidlertid vært svært opptatt av å kunne beholde kontroll over sine nett. Derfor kan PTs beslutning på sikt for stor betydning for den fremtidige mobilstrukturen i Norge og Norden.

Stikkord: Mobil