Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Det er lov å bry seg!

KOMMENTAR: I vår kom en mann uanmeldt inn på mitt kontor med en grufull historie. Mens tårene trillet, fortalte han om overtramp, avlytting og trusler om vold fra ledelsen, sier fagredaktør Trond Heggelund (bildet) i Telecom Revy.

Heggelund, Trond
Før mannen gikk sa han at jeg var den eneste som hadde tatt seg tid til å lytte til problemene hans. I dag er mannen oppsagt og besøker psykolog to ganger i ukene. Han er merket for livet.

60 saker
Siden dette møtet har Telecom Revy publisert saker som har belyst alt fra avlytting av ansatte til psykiske problemer i IT-bransjen.

Jeg har personlig snakket med nærmere 60 mennesker som på ulike måter har hevdet at de selv har vært utsatt for overtramp eller har sett at andre kolleger har blitt trakassert.

Gjengangere
I forrige uke kunne Telecom Revy avsløre at ansatte i IT-bransjen for øyeblikket er hardest rammet av psykiske problemer og stress. Dette skjer spesielt etter harde omstillingsperioder, noe bransjen til stadighet opplever.

Dyktige IT-folk har dermed blitt gjengangere hos psykologer og psykiatriske institusjoner. Psykisk slitasje og depresjoner er dessuten blitt vanlig etter oppsigelser.

Hemmelig rapport
I forrige uke offentliggjorde vi en tre år gammel, hemmeligholdt rapport, som beskrev at enkelte ledere i Telenor muligens har begått systematisk forskjellsbehandling, maktmisbruk og lovbrudd ovenfor ansatte.

Rapporten var forfattet av en frustrert, tidligere sentral leder i Telenor med personalansvar. Rapporten ble i sin tid overlevert til medlemmer av toppledelsen i Telenor og havnet senere på bordet hos LO-ledelsen.

Troverdighet
Reaksjonene på oppslagene i Telecom Revy har ikke latt vente på seg; Redaksjonen har mottatt en strøm av telefonsamtaler fra tidligere og nåværende ansatte i Telenor. – Takk for at dere skrev om dette – til nå har ingen trodd meg!, sa en fortvilet kvinne

– Det Telecom Revy beskriver er dessverre et stort problem, selv har jeg opplevd mye verre ting enn det som står på trykk. Resultatet er at jeg og mange andre ansatte i vår bedrift må oppsøke psykolog, sa en mann som jobber i en middels stor IT-bedrift.

Diskutert
Vi er også kjent med at oppslagene har blitt heftig diskutert i lunsjpausene og i korridorer til mange IT-bedrifter.

I Ericsson, for eksempel, ble saken også diskutert på lederplan. Reaksjonen var sunn og medmenneskelig; – Dersom problemene er så alvorlige som Telecom Revy beskriver må vi ta dette på alvor. Vi kan ikke akseptere at våre arbeidskolleger og medmennesker sliter med psykiske problemer. Vi må rett og slett bry oss mer!

Telenor benekter
Mandag var Telecom Revy i møte med personal- og informasjonsledelsen hos Telenor. Telenor er Norges største IT-bedrift og har hele 20.400 ansatte. Oppsummeringen av det lange møtet er enkel:

  • Telenor benekter at ledere har begått overtramp og lovbrudd som skal ha resultert i psykiske problemer hos de ansatte.

  • Harde omstillinger kan være en belastning for enkelte, lite sterke medarbeidere.

  • Omstillingsprosjektet Telenor Nye Muligheter var en suksess og ingen av de ansatte ble psykisk «overkjørt» eller utsatt for noen form for trakasseringer. (Understrekningene er gjort av Telecom Revy).

    Kjøpes ikke
    Med bakgrunn i det jeg har hørt og opplevd i de siste månedene kjøper jeg ikke helt Telenors versjon. Så enkelt er det ikke. Til det er avstanden mellom enkeltmenneskers bitre erfaringer og Telenor-ledelsens glansbilde for stor.

    Telecom Revys oppgave er å bry seg – både om nødvendige omstillinger og den menneskelige siden ved det hele. Det er vi sikker på at leserne også gjør.
  • Stikkord: Mobil