Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bare ditt nummer

OSLO: I løpet av september kommer Post- og Teletilsynet å sende ut et forhåndsvarsel til operatører og andre aktører i telemarkedet om at nummerportabilitet vil bli innført i Norge i løpet av 1999.

Dermed vil eiendomsretten til telefonnummeret bli flyttet fra Telenor til abonnent, som kan regne med å beholde det samme nummeret hele livet.

Fast forvalg
Det var sjefingeniør Arne Litleré som opplyste dette torsdag, på Post- og Teletilsynets første pressekonferanse noensinne i tilsynets 11-årige historie.

Utgangspunktet var innføringen av fast forvalg av prefiks, som blir innført i to faser blant annet fordi år 2000-problematikken gjør at Telenor ikke ønsker å bruke mer kapasitet enn nødvendig på andre prosjekter enn år 2000.

Før tusenårsskiftet
På spørsmål fra Telecom om dette betydde utsettelse av nummerportabilitet (muligheten til å eie et telefonnummer uavhengig av hvilken teleoperatør man benytter) til langt ut i neste årtusen, svarte Litleré: – Arbeidet med nummerportabilitet fortsetter og vi ønsker å forsere utviklingen. Derfor regner vi med at nummerportabilitet blir innført på denne siden av tusenårsskiftet.

– Dette gjelder i første omgang nummerportabilitet på fastnett. Når det gjelder portabilitet for mobilnummer, vil dette kanskje komme opp senere.

Lite konkret
Telecom ville også vite om det var mulig å være mer konkrete om tidsplanene?

– Ikke på annen måte enn at vi satser på å sende ut varsel om innføringen i nær fremtid, noe som bør bety i god tid innen utgangen av september, avsluttet PTs Arne Litleré

Stikkord: Mobil