Annonse


Staten vil, men får ikke til

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) skal neste år velge leverandører for løsninger av digitale signaturer. Dette skal skje gjennom prosjektet Forvaltningsnettet, melder Dagens Næringsliv.

Tar tid
– Vi håper at valg av leverandører kan skje på vårparten neste år, sier seniorrådgiver Katarina de Brisis i AAD.

Dermed kan det ta tid før digitale signaturer er innført i stor skala i de offentlige etatene.

Tre kjemper
For å administrere og ha et godkjenningssystem, må man ha en såkalt “tiltrodd tredjepart”. Og uten et slikt system kan ikke slike signaturer godkjennes.

Annonse


Aktører som Telenor, Posten SDS og Fellesdata konkurrerer om å få status som tiltrodde tredjeparter.

Smartkort
Kravspesifikasjonen legger vekt på at løsningen også skal omfatte smartkort og lesere.

Blant annet har Skattedirektoratet allerede bedt om tilbud på løsninger for digitale signaturer til bruk ved elektroniske selvangivelser fra næringsdrivende.

Annonse