Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mer mobil hodepine

OSLO: Forskerne ved NTNU ber nå om penger for å gi svar på om helseplager ved mobiltelefonbruk skyldes stråling – eller andre forhold.

Oftedal, Gunhild
Den store svensk-norske undersøkelsen: «Helseplager ved bruk av mobiltelefon. Epidemiologisk undersøkelse.» kan nå få en oppfølger.

Telenor hjelper
Forsker Gunnhild Oftedal ved NTNU, som var prosjektleder for den norske delen av undersøkelsen, har nå søkt Telenor, Telenor Mobil, Norges Forskningsråd og Post- og Teletilsynet om drøyt en halv million kroner for å finne ut om det er noen sammenheng mellom strålingen fra mobiltelefonene og de registrerte helseplagene ved mobilbruk.

Foreløpig er det bare Telenor AS som har gitt tilsagn om pengebidrag.

Måler strålingen
– I den norsk-svenske undersøkelsen ble 11.000 skjema besvart. Ved å måle hvor mye energi hodet tar opp fra den enkelte telefon, og sammenholde dette med helseplagene som ble registrert, vil vi undersøke sammenhengen mellom stråling og helseplager, sier Gunnhild Oftedal.

En av begrunnelsene for den utvidede undersøkelsen oppgis å være et «betydelig behov blant publikum for å få vitenskapelig basert informasjon om mulige uheldige effekter av mobiltelefonbruk». Resultatene skal presenteres slik at de blir allment tilgjengelige.

Ulik stråling
– Det mest interessante med undersøkelsen er å finne ut om vi kan påvise sammenheng mellom energien som opptas i hodet og helseplager som folk opplever, sier Oftedal.

En slik undersøkelse skulle være mulig fordi det er store forskjeller mellom ulike modeller av mobiltelefoner når det gjelder hvor stor del av den utstrålte radiobølgeenergien som tas opp i hodet.

Energi som opptas i hodet fra de ulike telefonene skal måles., og det skal undersøkes om mobiltelefoner som gir minst opptatt energi gir mindre helseplager enn de som gir mest . Undersøkelsen planlegges å være ferdig i september 1999.

Mange faktorer
– Det er en rekke faktorer som kan være årsaken til at vi i den forrige undersøkelsen kunne påvise at de som brukte mobiltelefonen mest, oftere hadde helseplager enn de som brukte mobiltelefonen lite, sier Oftedal, og fortsetter:

– Oppvarming av øret fordi telefonen blir varm på grunn av strømmen fra batteriet, opptak av energi i hodet på grunn av strålingen og lavfrekvens magnetfelt har vært fokusert. Men vi vet ikke om det er noen sammenheng. Kanskje er det en årsakssammenheng med for eksempel radiobølgene, kanskje ikke. Det vil videre undersøkelser vise, sier hun.

Samarbeid
Undersøkelsen skal gjennomføres i et samarbeid mellom Institutt for fysikk ved NTNU og Arbeidslivsinstitutet i Umeå. I tillegg deltar en norsk styringsgruppe og en internasjonal referansegruppe.

Prosjektgruppen ved NTNU er sammensatt av Gunnhild Oftedal og professor Anders Johnsson, som blir faglig ansvarlig for prosjektet.

Hovedfagsstudenter vil bidra på timebasis. Telenor Forskning og utvikling ved sjefsingeniør Egil Hauger vil bli brukt som konsulent angående tekniske problemstillinger ved mobiltelefoner.

Stikkord: Mobil