Dokument (leser)

Annonse


Skandalerapport om Telenor

Dokument (leser)Telecom Revy bringer her i sin helhet konklusjonen fra rapporten som ble skrevet 15. mai 1995:

Rapportens konklusjon
“For de som kjenner til statlig personalpolitikk, lover og regler, er den behandlingen som mange Telenor-ansatte har fått i forbindelse med omorganiseringen en reinspikka skandale.

Disse opplysningene er så oppsiktvekkende at de kan true toppledelsen i Telenor og samferdselsstatsrådens stilling. Etter å ha konsultert justisdepartementets lovavdeling, Samferdselsdepartementets personaljurist, en professor i arbeidsrett, Sivilombudsmannen kontor og en jurist i direktoratet for Arbeidstilsynet, er min konklusjon denne:

Vi har i Televerkets omorganisering, særlig mens den var en forvaltningsbedrift underlagt blant annet tjenestemannsloven og forvaltningsloven, sett brudd på følgende lover og bestemmelser: Tjenestemannsloven, Forvaltningsloven (spesielt mange punkter), Arbeidsmiljøloven, forskrifter til Forvaltningsloven, Justisdepartementet fortolkninger av norsk lov, Televerkets tilsettingsreglement, Televerkets etiske retningslinjer, konsernsjef Tormod Hermansens ordrer osv. Samt ikke minst alminnelig god offentlig moral slik den fremstår i stortingsmelding nr. 35 1991-92 om statens personalpolitikk og NOU nr. 15, 1993: Forvaltningsetikk.

Annonse


Hvis dette tillates å skje i en forvaltningsbedrift – hva kan ikke da skje i andre statlige A/S-er?

Vi har sett egoisme, maktmisbruk, systematisk forskjellsbehandling, rettsusikkerhet, en svak fagbevegelse, og at Telenor-ledere uten konsekvenser kan gjøre hva de vil med sitt personale, inklusive lovbrudd! Hvis slike opplysninger ble offentlig kjent vil opplysningene trolig kunne skape meget alvorlige hindringer for videre statlige A/S-dannelser og statlige effektiviseringsforsøk.”

LO-Yngve sa nei
Etter det Telecom Revy erfarer var denne rapporten om personalforholdene i Telenor sterkt utslagsgivende for at LO-leder Yngve Hågensen i 1996 gikk offentlig ut og sa at erfaringene fra Telenor var så dårlige at fagbevegelsen ville sloss dersom noen, for eksempel daværende statsråd Kjell Opseth, prøvde seg på noe lignende i andre statsbedrifter.

Det var nemlig den gang et påtakelig trykk for å få NSB og Posten til å kopiere TNM-systemet (Telenor Nye Muligheter) og Telenors omorganisering.

Annonse