Hopp til navigasjon Hopp til innhold

110 kan bli sparket

OSLO: – Fagforeningen i Alcatel ble bondefanget under forrige oppsigelsesrunde, og den fellen går vi ikke i igjen. Dette bidro dessverre til at de fleste oppsagte som gikk til sak, tapte rettssakene, sier Bjørn Sorknes til Telecom Revy.

Sorknes sitter som en av de tillitsvalgte i prosjektgruppa hvor de sammen med ledelsen diskuterer omstillingsprosessen og fremtiden for selskapets Høyspent avdeling.

110 må gå
«Tørke» på det globale markedet for høyspentkabler gjør at produsentene nå underby hverandre i kamp om de få kontraktene som er på markedet.

For Alcatel Kabel Norge betyr det at om lag 110 ansatte må gå, eller overføres til andre Alcatel-divisjoner.

Skriver ikke under
– Feilen som ble gjort da telekomdivisjonen måtte si opp mange hundre ansatte for om lag ti år siden, var at fagforeningene undertegnet bindende protokoller gjennom hele prosessen rundt oppsigelsene.

– Den var dessverre ikke klar over konsekvensene dette senere fikk for de oppsagte som gikk til sak mot Alcatel for usaklige oppsigelser. Denne gangen skriver vi ikke under en eneste protokoll, med unntak av eventuelle uenighetsprotokoller, understreker Sorknes.

Har det blitt skrevet noen slike?
– Ja, i ett tilfelle. Vi mente fagforeningene fikk for liten tid til rådighet for å innhente eksterne ekspertuttalelser for å sjekke ledelsens «krisebeskrivelse». Nå endte dette med at vi fikk noe lengre tid på oss, selv om vi mener at det fortsatt ble for knapp tid til rådighet, sier Sorknes.

Nå endte de eksterne ekspertuttalelsene, fra blant annet LO, med at ledelsens syn mer eller mindre ble «kjøpt».

– Jeg synes ledelsen har oppført seg bra, det virker ærlig det de gjør. De som må gå har jo også den fordelen at det kanskje er lettere å få ny jobb i dag enn det var den gang, kanskje spesielt for de som har gode teoretiske kunnskaper, sier Sorknes.

Brukbart overskudd
Han mener det er viktig at en divisjon som har gått med ganske brukbare overskudd de siste ti årene er fullt operativt når markedet snur. Det burde være mulig å unngå nedskjæringene på 30 prosent i denne perioden, sier han. Faren er at vi ikke vil klare å øke bemanningen raskt nok når markedet snur.

Selv vet ikke Sorknes om han er blant de ansatte som må gå. Hans egen avdeling er «beskjært» med 60 prosent, men foreløpig er det ikke satt noen navn på listen.

– Arbeidet skal være fullført i løpet av september, og jeg har tro på vi skal få til en så god avtale som mulig. De berørte vil få all mulig medisinsk hjelp i ettertid. I tillegg vil det bli stilt til rådighet en god del penger til de ansatte som må slutte.

Førtidspensjonering
– Ansatte over 62 år vil bli tilbudt førtidspensjonering, og i noen tilfeller fra de er 59 år. Vi må imidlertid undersøke hvordan den enkeltes pensjonsrettigheter vil bli i forhold til det offentliges ytelser, sier Sorknes.

– Vi ville sikre medvirkning fra de ansattes side slik at vi får prosessen til å fungere. Vi samarbeider også tett med legekontoret som igjen søker hjelp fra eksterne krefter, sier prosjektleder Anne Lise Aukner.

Fulltids omstilling
Hun er til daglig ansatt som ansvarlig for Seksjon prosjektadministrasjon hvor hun blant annet leder prosjektlederne. Nå arbeider hun imidlertid tilnærmet fulltid med dette omstillingsprosjektet.

– Jeg synes vi har hatt en konstruktiv og god dialog med de tillitsvalgte til tross for at vi arbeider med et vanskelig tema. Kommunikasjon er stikkordet for en vellykket prosess, sier hun.

Stikkord: Mobil