Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telia blør i Norge

OSLO: Telias konsernsjef Lars Berg (bildet) kan vise til omsetningsvekst på 12 prosent og fordobling av resultatet i 1. halvår, men det svir. Satsing i utlandet koster for det svenske teleselskapet, spesielt her i Norge.

Arkiv
I 1. halvår økte resultatet til Telia AB med 1,6 milliarder kroner fra samme periode i fjor, til 2,6 milliarder kroner. Omsetningen vokste i samme periode fra 21,8 milliarder til 23,6 milliarder kroner.

Dyrt i utlandet
– Vi kan vise til bedre resultat og økt finansiell styrke, til tross for at vi må investere i økt konkurransekraft gjennom å vokse internasjonalt og gjøre store omstruktureringer hjemme – og det er dyre operasjoner, sier Lars Berg.

I følge Telias egne meldinger skjer den største satsingen først og fremst i Norge, Danmark og Finland. Utbyggingen av tele- og internettjenester i Litauen har også vært en tung post.

Mobil koster
Telia tilbyr mobiltelefoni på GSM 1800-nett i både Danmark og Finland. I Norge har teleselskapet utsatt beslutningen om de skal satse, og eventuelt når, på å bygge ut et tredje mobilnett.

I følge Telia selv belaster satsingen i disse tre landene konsernet med «omfattende etableringskostnader».

Investerer tungt
Telia gjøre nemlig tunge investeringer i utlandet. De investerer dobbelt så mye som de omsetter for.

I første halvår investerte selskapet 1,1 milliarder kroner i utlandet, mot bare 0,2 milliarder i samme periode i fjor. Omsetning i utlandet økte samtidig bare svakt fra 477 millioner kroner til 561 millioner kroner.

Taper 100 millioner i Norge?
I halvårsregnskapene er ikke de enkelte lands resultat skilt ut. Men Telia Norge AS har tidligere opplyst at de forventer å tape 100 millioner kroner i år på telefoni.
Stikkord: Mobil