Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sysdeco tapte 26 millioner i år

OSLO: Sysdeco melder at resultatet fra halvårsregnskapet er vesentlig svakere enn forventet. Nå vil styret arbeide for å skille ut ytterligere virksomhetsområder fra selskapet.

Resultat før skatt ga et underskudd på 26,6 millioner kroner. Omsetningen i samme periode var 62,1 millioner kroner. For samme periode i fjor var omsetningen høyere og underskuddet langt mindre.

Fisjoner på vei
Den ordinære virksomheten i Sysdeco endte opp med et underskudd på 11,2 millioner. Med nedskrivninger og tap av Goodwill endte driftsresultatet på 26 millioner i minus. Sysdeco har avsatt 2,3 millioner for fremtidige tap på utleie av lokaler og 4,6 millioner i nedskrivninger på grunn av igangsatte innredningsarbeide i egne lokaler, som i dag ikke brukes av selskapet.

Sysdeco ASA ble fisjonert ut fra Sysdeco Group med virkning fra årsskiftet, og er etablert som en egen juridisk enhet. Resultatene som styret legger fram for første halvår er derfor proformatall.

Underskudd på programmet
Men for tilsvarende periode i fjor er det beregnet at omsetningen var på 74,5 millioner kroner, og at dette ga et tap på 11,8 millioner kroner. Spesielt oppsiktsvekkende er det at mens selskapet i fjor hadde en omsetning på 29 millioner kroner på virksomhetsområdet Programvareverktøy, så stupte omsetningen siste halvår til 17,5 millioner kroner. Underskuddet på dette området økte fra 3,1 millioner til 3,3 millioner kroner for samme periode.

Styret melder at de nå vil skille ut virksomhetsområdet Programvareverktøy i løpet av året.