Annonse


Slår knockout på Telenor

I dag må en bedrift ut med mellom 25.000 og Telenors listepris på 70.000 kroner per år for å leie et 17 kilometers samband på 512 kb fra Telenor. I tillegg kommer etableringskostnader på opp til 14.000 kroner. Kenneth Holter i Gemsys Norge AS mener han har et bedre forslag:

– Kjøp Aironet fra oss. Da setter du opp en boks i hver ende, og får et trådløst 2 megabit/s samband til en investeringskostnader på 50.000 kroner. I forhold til leid samband vil man dermed ha betalt investeringen i løpet av to år, og deretter ha “gratis” samband til andre avdelinger i bedriften.

Loven begrenser
Begrensningen på 17 kilometer er ikke teknisk, men derimot regulatoriske begrensninger. Aironet kan gi 2 megabit/s samband over 40 kilometer, men dette er ikke tillatt i Norge foreløpig.

Denne typen samband kan greit kommunisere med flere punkter samtidig, slik at det kan bygges opp eksempelvis et trekantnett som gir data og telefoni flere veier å gå om det av en eller annen grunn skulle bli brudd på forbindelsen.

Annonse


I tillegg kan det settes opp “repeatere”, som er nødvendige for å omgå hindringer som store bygg og fjell. For det er behov for “øyekontakt” mellom de to Aironet-broene.

Slipper å grave
Gemsys har også en annen nettverksløsning som passer svært godt for bedrifter som vurderer å grave opp gata for å overføre data mellom bygninger som befinner seg på hver sin side av offentlige veier.

Denne løsningen gir datakommunikasjon i en hastighet på 10 megabit/s, til samme investeringskostnader som nevnt over. Rekkevidden er her 400 meter. Sammenlignet med graving i offentlig vei, kan det være et svært så billig alternativ.

Annonse