Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett redder lokalbanken

OSLO: Se nøye på dette bildet – det er i ferd med å bli historisk. Bankkøene blir nemlig mindre og mindre. Vi har mindre behov for kontanter. Og selv bankene i bygdenorge er fornøyd med at færre går i banken. Et paradoks? Nei, nåtid.

Bankuttak
Banktjenester over Internett gir de mindre bankene et konkurransefortrinn. For ved å være på nettet kan de likevel være i nær kontakt med kunder som enten har flyttet fra distriktet, eller kunder som ikke bor sentralt til.

Eksemplet Tingvoll
Vi kan se dette hos mange av kundene til Tingvoll Sparebank. Tingvoll ligger 65 kilometer fra Kristiansund, men kan likevel konkurrere.

Denne lille lokalbanken er bare en av mange sparebanker på nett. For hele 73 av 133 banker er på Internett.

– Vi er en liten bygdebank, og slik vi bor, så blir det jo fort litt avstander. Men siden det er mange kunder som har PC, så slipper de jo å reise til banken, sier IT-ansvarlig Kjellaug Snilsberg.

Nett og nærhet
Tingvoll har bare elleve ansatte, og reklamerer med å være Norges minste bank på Internett. Satsingen på nett gjør at banken fortsatt kan konkurrere med andre banker. Dessuten kan de beholde nærheten til kundene sine.

– Joda, Internett er en del av vår profil. Vi vil være med i tiden, ha nærhet til kundene våre og satser på Internett, fordi vi ser at våre fremtidige kunder bruker dette mediet. Så det er snakk om tilgjengelighet, sier Kjellaug Snilsberg,.

Over 50 år
– Og det rare er at kundene våre ikke bare er ungdommer. Vi har kunder på nettet i alderen 20 til over 50 år, sier Snilsberg, som er meget fornøyd med nettbruken.

Ti prosent av de private lønnskontokundene benytter seg av Internett – og flere blir det, for banken legger vekt på markedsføring av tjenesten.

Nett et fortrinn
Spørsmålet er om vi ser omrisset av et folk som ikke lenger går i banken? Som gjør det meste hjemmefra?

– Ja, og for mange er jo det tilfelle i dag. Tjenestene finnes utenfor banklokalet, i minibanker og på Internett. Men banken vil likevel bestå, for eksempel for å drive med rådgivning, mener Jan Kirkerud i Fellesdata.

Konklusjonen er altså at bankvirksomhet over Internett øker, og at det faktisk kan være et konkurransefortrinn for små banker. Sjansen for å overleve er større med rasjonalisert drift.

Svenskene lenger fremme
Svenskene har oppdaget nettets fortreffelighet i enda større grad enn nordmenn. I følge S-E-banken har antall betalinger over nett økt med 50 prosent det siste året. Og det er privatpersoner som går i spissen. De betaler dobbelt så mange regninger via nettet som over disk. Mindre i bank – mer på nett, er trenden hos søta bror.

Aksjehandel i støtet
Også aksjehandel har en rivende utvikling på Internett. S-E-banken har hatt en økning på 58 prosent så langt i år, og i Norge jobber både DnB og Sparebanken NOR med å forberede aksjehandel over nett. Kreditkassen er oppe og går allerede.

En fersk norsk undersøkelse om nettbanker kan ikke vise til konkrete tall for bruk av banktjenester over Internett. Men rapporten til Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning peker på at tjenestetilbudet og kundetilfanget er tynt – og at til nå er få av Internetts egenskaper utnyttet av det norske bankvesenet.