Adolfsen, Tom

Annonse


Toms tøffe tall

Adolfsen, TomMerkantildata omsatte i første halvår for 3.787,4 millioner kroner. Dette er en økning på 35 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Resultatet per aksje steg med 98,4 prosent, skriver selskapet i halvårsrapporten.

Høyt aktivitetsnivå
Aktiviteten er stor i Merkantildata og første halvår har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Etterspørselen er stor i alle Merkantildatas markeder. Salget av hjemme-PCer har vært stort både i Sverige og Danmark.

Dessuten er etterspørselen etter konsulenter og tjenester stigende, og konsernet hadde en netto tilgang på 187 ansatte i løpet av første halvår.

Annonse


Mange fusjoner
– På bakgrunn av utvikingen i 1. halvår venter styret i Merkantildata at selskapet sett under ett vil få en vesentlig høyere omsetning og et bedre resultat i 1998 enn i 1997, skriver Merkantildata i kvartalsrapporten.

I løpet av 1998 har Merkantildata fusjonert med disse selskapene: VSM AB, DanaData AS, Rubik AS, GG Data AS, Netco AS og ADB Partner AS. Selskapene var ikke omfattet i rapporten for første kvartal, men tallene er nå inkludert i regnskapet for hele første halvår.

Annonse