Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Toms tøffe tall

OSLO: Merkantildata og Tom Adolfsen (bildet) la frem rapporten for første halvår torsdag. Den viser at selskapet hadde et resultat før skatt på 170,1 million kroner og en resultatøkning på 86 prosent.

Adolfsen, Tom
Merkantildata omsatte i første halvår for 3.787,4 millioner kroner. Dette er en økning på 35 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Resultatet per aksje steg med 98,4 prosent, skriver selskapet i halvårsrapporten.

Høyt aktivitetsnivå
Aktiviteten er stor i Merkantildata og første halvår har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Etterspørselen er stor i alle Merkantildatas markeder. Salget av hjemme-PCer har vært stort både i Sverige og Danmark.

Dessuten er etterspørselen etter konsulenter og tjenester stigende, og konsernet hadde en netto tilgang på 187 ansatte i løpet av første halvår.

Mange fusjoner
– På bakgrunn av utvikingen i 1. halvår venter styret i Merkantildata at selskapet sett under ett vil få en vesentlig høyere omsetning og et bedre resultat i 1998 enn i 1997, skriver Merkantildata i kvartalsrapporten.

I løpet av 1998 har Merkantildata fusjonert med disse selskapene: VSM AB, DanaData AS, Rubik AS, GG Data AS, Netco AS og ADB Partner AS. Selskapene var ikke omfattet i rapporten for første kvartal, men tallene er nå inkludert i regnskapet for hele første halvår.