Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Advokat angriper avlyttere

OSLO: Grunnet de nye teleoperatørene og usikkerhet omkring avlyttingsrollen i selskapene må myndighetene snarest sørge for bedre kontroll med hvem som kan avlytte telefon- og datasystemer, hevder advokat Knut Rognlien (bildet).

Rognlien, Knut
Før i tiden hadde Telenor «enerett» på å bistå politiet i slike saker. Med mange nye teleoperatører på banen er det mye usikkerhet om hvem som kan utføre avlytting i disse selskapene.

– Det er viktig å få et uavhengig organ som kan vurdere hvem som skal få anledning til å bistå politiet i avlyttingssaker. I dag er det usikkerhet om hvilken instans eller utvalg som skal kontrollere dette. Det viser også oversikten (se egen sak) over alle de instanser og utvalg som er involvert som «kontrollører» i forbindelse med telefonavlytting av norske borgere, sier Rognlien.

Farlig metode
– All overvåkning, samt personell som er behjelpelig med dette, må selvsagt sikkerhetsklareres først. Overvåkeren må dessuten ha rettslig kjennelse før de kan foreta avlytting. Det er bare ett unntak, og det er i såkalte hastesaker, der man ønsker at beviser ikke skal forsvinne på grunn av lang saksbehandling, sier Rognlien.

Advokaten påpeker at dette er en farlig metode å benytte, dersom det senere skulle vise seg at personen som blir avlyttet og overvåket er uskyldig. Da kan det bli rettssaker og erstatningssøksmål.

Lett å avlytte
– Det er viktig å huske på at avlytting, eller tapping av telefonlinjer, også lett kan gjøres med datatrafikk og elektronisk post. Mobiltelefoner og faksmaskiner er også utsatt, selv om Telenor hevder noe annet i sine reklamekampanjer. Når Telenor og Overvåkningspolitiet en gang i fremtiden tar i bruk programvarebasert telefonavlytting vil dette bli enda lettere, sier Rognlien.

Stortingets kontrollutvalg for overvåkningspolitiet og sikkerhetstjenesten, eller det såkalte EOS-utvalget, har etter det Rognlien kjenner til ikke teknisk kompetanse som gjør dem i stand til å vurdere og kontrollere den tekniske delen av avlyttingen som lett kan gjøres fra de ulike teleselskapene.

Uten kompetanse
Etter det Telecom Revy kjenner til har heller ikke Kontrollutvalget for telefonavlytting denne kompetansen. De skal først og fremst vurdere om det er blitt begått uregelmessigheter i forbindelse med allerede godkjent avlytting eller telefonkontroll, som det heter på fagspråket.

– Jeg vet ikke om overvåkning av egne ansatte er et økende problem. Men jeg mener det er prisverdig at Telecom Revy nå tar dette opp i sine spalter. Vi har tidligere vært klar over at overvåkning av ansatte har forekommet, og jeg har selv hatt en del slike saker. Problemet nå er at det blir stadig lettere å utføre den avlyttingen ettersom teknikken blir bedre og mer allmen, sier Rognlien.

Gammelt problem
– Avlytting av ansatte er ikke noe nytt problem i rent teknisk forstand, men det er det derimot rent juridisk. Det har vært få rettskraftige dommer på dette området. I etterkant av Lund-kommisjonens arbeide vil det bli en rekke saker der tidligere ansatte og andre som har vært avlyttet/overvåket, vil få belyst sine saker i rettsapparatet. For å si det litt humoristisk; Jeg tror det blir gode tider for advokater som har spesialisert seg på slike ømtålige saker, sier Rognlien.

Advokaten påpeker at også i staten har ansatte hevdet at de har blitt telefonavlyttet og overvåket av arbeidsgiver.

Stikkord: Mobil