Hopp til navigasjon Hopp til innhold

«Klikk» for Lilletun

OSLO: – Nettpublisering er i tida, sa statsråd Jon Lilletun (bildet), da han offisielt innviet «Klikk» tirsdag. Ett nytt nettmagasin om skolestoff rettet mot både lærere og lærende.

Lilletun,Jon
Statsråd Jon Lilletun mener at Internett er måten skolestoff kan nå raskt ut til både nye og gamle målgrupper.

Når ut til flere
– Stadig flere i alle aldersgrupper bruker Internett som informasjonskilde. Det er derfor viktig at utdanningsstoffet blir synlig også gjennom denne kanalen. Lilletun mener at nettopp et magasin på Internett var måten å nå ut til nye og større grupper, og også kunne sikre en dialog.

Klikk er et nytt magasin om utdanning og læring, som er lansert av Nasjonalt læremiddelsenter.

Ønsker å engasjere
– Med nettmagasinet «Klikk» ønsker vi å engasjere, vekke refleksjoner og skape debatt. Vi ønsker å bygge broer mellom utdanninger og fag. Samtidig ønsker vi å bringe nyheter, nyttig informasjon og meninger. Vi ønsker spesielt å bringe stoff om IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, heter det i magasinets presentasjon av seg selv.

Magasinet finnes på hjemmesiden til Nasjonalt læremiddelsenter, og har også egen adresse på nettet.

Nettmagasin
KLS ønsker med nettmagasinet «Klikk» å nå de som tar utdanning, elever og studenter fra grunnskole til universitet, samt beslutningstakere og foreldre.

klikk.nls.no