Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Billigere telefonsamtaler i Sverige

TELEGRAM: Telia i Sverige lover billigere utenlandstelefoni. Fra 1. september vil selskapet lanserer IP-telefoni.

De billige telefonsamtalene lanseres som Telia Budget Call og skal altså baseres på IP-telefoni. Dette er en teknikk som utnytter Internett for å sende samtaler.

Lave kostnader
Som oftest er det billigere å sende samtaler over IP-baserte nett, som for eksempel Internett. De lave kostnadene, og ikke minst mulighetene for tilleggstjenester, gjør at IP-telefoni har et stort vekstpotensiale.

IP-teknikken er ett steg mot framtiden, der telefoni og tjenester basert på Internett knyttes sammen. I dagens situasjon ser Telia IP-teknikken som ett supplement til vanlig utenlandstelefoni, og vil lansere tjenesten i Sverige, Danmark og Finland.

På høyde med mobil
Tanken er at kunden skal ringe fra en vanlig tonevalgstelefon til et
020-nummer. Deretter er det bare å følge instruksjonene. Etter å ha slått en brukerkode taster kunden inn nummeret vedkommende vil ringe.

Kundens telefon kobles via det lokale telenettet til en gateway – en vekslingssentral mellom det tradisjonelle telenettet og IP-nett. Fra denne gatewayen sendes samtalen til Internett eller et annet IP-basert nettverk og deretter til en gateway i nærheten av mottageren. Så føres samtalen over til det lokale telenettet og mottagerens telefon.

Telia mener at kvaliteten er på høyde med vanlig mobiltelefoni.
Stikkord: Mobil