Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Personvernet er truet

TELEGRAM: Statens elektroniske postjournal på Internett truer personvernet. Det mener Finansdepartementet, som har takket nei til å delta i prøveprosjektet.

Passordbeskyttet
I dag har tolv departementer og offentlige etater lagt ut brevjournalene sine på Internett, men den elektroniske journalen er ikke åpen for alle, slik en vanlig postliste er. Den elektroniske listen er beskyttet med et passord. Bare et utvalg på 33 tv-, radio- og avisredaksjoner kan søke i disse journalene og bestille dokumenter derfra.

Men Finansdepartementet har altså takket nei til å delta i dette forsøket. Departementet hevder at journalen ikke sikrer taushetsbelagte opplysninger godt nok, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Metadonmisbrukere
Offentlighetsloven gir deg tilgang til postjournaler og dokumenter. Enkelte dokumenter kan likevel unndras offentlighet, blant annet grunnet hensyn til personvern.

Derfor har Finansdepartementet gjort sin egen test av det elektroniske systemet. Ved å søke på ordet metadon fikk de flere treff i dokumentbasen og departementet mener at disse treffene kan være et brudd på taushetsplikten, skriver DN. Treffene kunne gi kobling mellom ordet metadon og et personnavn.

Krever sikkerhet
Derfor vil ikke Finansdepartementet knytte seg til den elektroniske postjournalen før de blant annet «har sikkerhet for at taushetsbelagte opplysninger skjermes på en forsvarlig måte», som departementet sier.

Feil fokus
Så begynner «striden». For Statens informasjonstjeneste mener at Finansdepartementet skyter i feil retning når det angriper det elektroniske postsystemet.

– Manglende sladding skyldes ikke en elektronisk postjournal, men arkivenes egen journalføring. Hvis arkivet glemmer å sladde personopplysninger vil det også komme med i den elektroniske utgaven, sier prosjektleder John Nonseid til Dagens Næringsliv.

Departementets skyld
Og et poeng i denne saken, er et brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I dette brevet blir det understreket at det er departementene selv som har ansvaret for informasjonen de legger inn i en elektronisk postjournal.

Finansdepartementet har uansett ikke gjort noe galt: Det eneste det har gjort, er å takke nei til å delta i et prøveprosjekt.

Dokumenter manglet
Finansdepartementet har dessuten tatt en stikkprøve i den elektroniske postjournalen, og fant ut at flere dokumenter manglet i den elektroniske basen.
Departementet tok utgangspunkt i 58 dokumenter som skulle ha vært journalført hos åtte departementer. Dette skulle gi 464 registreringer, men Finansdepartementet fant bare 308, noe som tilsvarer 66 prosent, ifølge DN.

Prosjektleder John Nonseid utelukker ikke at enkelte dokumenter har forsvunnet, men understreker samtidig at den elektroniske postjournalen er et prøveprosjekt.