Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nordsjøen fiberlegges

BERGEN: Ekofisk, Sleipner/Draupner og Heidrun/Åsgard, tre av de mest sentrale områdene på norsk sokkel, vil få fiberkommunikasjon allerede i år, og det foregår for øyeblikket vurderinger om ytterligere fiberutbygging.

Overgangen fra satellittkommunikasjon til fiber i Nordsjøen akselererer nå adskillig raskere enn noen hadde forutsett for et halvt år siden.

Innen fem år
– Innen fem år vil sentrale deler av Nordsjøen være knyttet sammen ved hjelp av fiberkabel. Tverrforbindelser vil trolig være opprettet til England, Skottland, Tyskland og Nederland, hevder Ragnar Vogt, ansvarlig for fiberkabel i Alcatel Kabel Norge.

Store deler av jobben vil være fullført allerede innen utgangen av år 2000, tror Vogt. Han anslår samtidig at markedet for salg og legging av fiberkabel i Nordsjøen til 500 millioner kroner.

Statfjord-området
De sentrale aktørene i spillet som nå pågår er oljeselskapene selv, med Statoil i spissen, og alliansen EniTel/Telia og deres felles datterselskap NorSea Com.

– Esso, Norsk Hydro, Saga og Statoil vurderer nå sammen muligheten for å opprette et fiberoptisk nettverk til den nordlige delen av Nordsjøen. Eventuelt kan en slik forbindelse tenkes å bli koplet sammen med kabelen som allerede er under legging til Sleipner/Draupner, sier Harald Engelsen i Norsk Hydro på vegne av de fire samarbeidspartnerne til Telecom Revy.

En sentral målsetting med det pågående forprosjektet er å avklare om en slik fiberutbygging vil være kommersielt regningssvarende, sett i forhold til dagens lave oljepris.

Ekofisk-området
– NorSea Com vurderer forbindelsen fra Kårstø via Draupner, Ula, Ekofisk og Valhal til England som et naturlig utgangspunkt for videre utbygging. I denne delen av Nordsjøen finnes 20 oljefelt, med 60 – 70 plattformer. Mange av disse vil kunne koples opp i vårt nett, enten via fiber, eller med radio, sier konstituert adm. direktør Per Kristian Eggen i NorSea Com.

Alle involverte parter presiserer at deres «planer» foreløpig mest dreier seg om «høyttenkning», og at kabalen ikke er lagt. Heller ikke eventuelle samarbeidskonstellasjoner og -partnere er endelig avgjort.

Avskrivning
– Til tross for at fiber har langt høyere investeringskostnader enn satellittkommunikasjon, er det blitt et aktuelt alternativ dersom vi ser det i forhold til en avskrivningsperiode på 10 – 20 år, sa Gaute Hadland, prosjektleder for fiberoptisk sjøkabel til Heidrun og Åsgard i Statoil til Telecom Revy tidligere i sommer.

– NorSea Com regner med å avskrive kabelen fra Kårstø til England over en 10-årsperiode. Selskapet regner imidlertid med å tjene penger allerede i år 2000, sier Eggen.

Eksponensiell vekst
En eksponensiell vekst i dataoverføringene til og fra plattformene er hoveddrivkraften i den pågående omleggingen fra satellitt til fiber på sokkelen.

Dagens utvikling ville likevel ikke ha vært tenkelig uten den dramatiske reduksjonen i forholdet pris/ytelse på fiberkabler som har funnet sted de siste månedene. En 2,5 Gbit/s STM-16 fiberforbindelse koster nå omtrent det samme som en 622 Mbit/s STM-4 forbindelse gjorde før årsskiftet. Bedre og rimeligere teknologi for bølgelengde-multipleksing gjør at oljeselskapene øyner muligheten for ytterligere å kunne mangedoble kapasiteten på fiberkablene ved hjelp av relativt små tilleggsinvesteringer. Selve kabelen behøver ikke skiftes.

Stikkord: Mobil