Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nera berget fra konkurs

BERGEN: Et konsortium garanterer at Nera får tilført 300 millioner kroner i ny egenkapital. Samtidig konsentreres virksomheten rundt radiolinje og satellittkommunikasjon.

Sikret handlefrihet
Neraledelsen offentliggjorde i dag et rekordstort underskudd på 420 millioner kroner. 405 millioner kroner skyldes engangs nedskrivninger og restruktureringer.

For å sikre selskapet fortsatt finansiell handlefrihet, har et konsortium garantert for en kapitalutvidelse på 300 millioner kroner, i følge selskapets pressemelding i dag.

Norske interesser bak?
Neraledelsen varsler i dag at den vil konsentrere videre drift om kjernevirksomhetene radiolinje og satellittkommunikasjon. Her vil selskapet åpne for «ulike eiermessige og finansielle løsninger». Andre enheter vil bli solgt, nedbemannet eller få nye partnere inn på eiersiden.

Det er trolig norske interesser som står bak og garanterer for de 300 millionene til Neras videre drift. Høyst sannsynlig er det snakk om en konstellasjon av sterke aksjonærer og selskaper som er interessert i å påvirke videreutviklingen av Neras løsninger innen radiolinje og satellittkommunikasjon.

Folketrygdfondet
Utenlandske aksjonærer har solgt seg ned fra 26 til 16 prosent eierandel i selskapet i løpet av våren, ettersom aksjekursen har falt fra rundt 30 kroner til vel 17 kroner før selskapet ba om å bli suspendert fra Oslo Børs for vel en uke siden, i følge Bergens Tidende.

Solide, norske selskaper har overtatt. Folketrygdfondet er nå selskapets største aksjonær, med 8,3 prosent av aksjekapitalen. Orkla er nesten like stor, og aksjefondet Odin er tredje største aksjonær med 7,3 prosent. Storebrand Livsforsikring har 4,5 prosent, og Storebrand Skadeforsikring har 2,6 prosent.
Stikkord: Mobil