Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mulig konspirasjon

OSLO: De tidligere Telenor-ansatte som hevdet å ha blitt avlyttet, hevder nå at det skal ha vært en samrøre mellom lokale representanter for etterretningsenheter, Telenor og enkeltpersoner innen Rotary og Frimurerlosjen.

Telenor Overvåkning
Konspirasjon?
Flere av personene som Telecom Revy har kryssjekket har flere funksjoner i de organisasjonene som beskrives. Ingen i de aktuelle Rotary eller Frimurerlosjene vil kommentere noen form for konspirasjonsteori mellom dem og Telenor.

I forbindelse med den offentlige høringen til Lund-kommisjonen i Stortinget, og senere i forhenværende statssekretær Oddmund Hammerstads bok «Oppgjør», kom det frem at det var kobling mellom ulike etterretningsinteresser og privatpersoner i Telenor.

Et aktivt apparat
Dette har også fått betegnelsen «Det ytre apparat» av Hammerstad, som skrev;

– De viktigste elementene i dette apparatet har vært personbasert innhenting i E-tjenesten (Stay Behind-grupper), Arbeiderbevegelsens eget Stay Behind-nett, private grupper med tilknytning til Heimevernsavdelinger, personer innen Industrivern og sivil beredskap, folk med bakgrunn i Forsvarets spesialkommando og Politiets beredskapstropp, ansatte i Telenor (!), Arbeidstilsynet, NSB, g ander statlige eller statskontrollerte selskaper, samt firmaer med spesialkompetanse innen avlytting, låser og alarmsystemer.
Stikkord: Mobil