Annonse


Fjerner avlyttere

– En slik omstilling vil koste mye penger, og det er derfor opp til politikerne om hvem som skal betale for dette. Uansett er det klart at avlyttingen vil bli sikrere ettersom det blir færre folk som er involvert i jobbene, sier direktør Jan Erik Svensson i Telenors konsernstab for sikkerhet og miljø.

Ville ha kjent til det
– Jeg ble overrasket da jeg leste oppslaget i Telecom Revy sist uke. Jeg må si at jeg ikke kjenner meg igjen i påstandene om at ledelsen skal ha gitt ordre til at Telenor-ansatte skulle avlyttes og overvåkes. Dersom dette hadde vært sant, ville jeg ha kjent til det, sier Svensson til Telecom Revy.

– I den siste tiden har vi arbeidet mye med å rydde opp i prosedyrene for hva hver enkelt medarbeider kan foreta seg. Reglene omhandler blant annet hva vi forventer av medarbeidernes lojalitet og sikkerhetsrutiner, sier Svensson.

Utskudd kan finnes
– I en så stor organisasjon, med over 19.000 ansatte, er det klart at det kan være personer som har misbrukt vår tillit. Telenor-ansatte er et gjennomsnitt av Norges befolkning, og vi kan derfor aldri sikre oss mot utskudd. Jeg utelukker derfor ikke at noen kan ha drevet med avlytting av andre medarbeidere. Selv kjenner jeg ikke til at noe slikt skal ha forekommet, sier Svensson.

Annonse


Kjenner til misbruk
Sikkerhetsdirektøren medgir at han kjenner til flere saker hvor Telenor-ansatte har misbrukt sin stilling, men at dette ikke har vært avlyttingssaker.

– I de tilfellene vi merker at ansatte gjør ulovlige ting blir de politianmeldt, og i de fleste tilfeller også avskjediget. Hvor mange som har blitt politianmeldt vil jeg ikke kommentere, men vi har nylig laget nye rutiner på at de enkelte forretningsområdene i Telenor skal politianmelde utro tjenere med en gang. I det lange løp har det en klar preventiv virkning, sier Svensson som har vært sikkerhetsdirektør siden høsten 1994.

Sikkerhetsklarert
– Alle personer i Telenor som bistår med oppkobling i forbindelse med avlyttingssaker iverksatt av politiet er naturlig nok sikkerhetsklarert. Før vi kan utføre en slik oppkobling må politiet ha en rettslig kjennelse, sier Svensson.

Sikkerhetsdirektøren poengterer at avlytting tidvis blir kontrollert av Overvåkningspolitiet, Sikkerhetsstaben ved Forsvarets Overkommando og Kontrollutvalget for avlyttingssaker.

Etter det Telecom Revy erfarer er det i dag stor usikkerhet om hvilke av de nye teleoperatørene som skal ha rettmessig adgang og hvem av de ansatte som skal bli sikkerhetsklarert til å foreta avlytting.

Samme regelverk
– Vi har en dialog med politiet og Justisdepartementet i forbindelse med avlyttingssaker. Slik virksomhet er dessuten på forhånd klarert av Post- og teletilsynet, Samferdselsdepartementet og Kontrollutvalget for telefonavlytting. Jeg mener at de nye teleoperatørene må få de samme regler og »avlyttingsinstrukser» som det Telenor har i dag. Uten det ville det bli et kaos som ikke er et norsk demokrati verdig, sier Svensson.

Han sier at han gjerne utgir Telenors sikkerhetsinstrukser til andre teleoperatører slik at det kan bli en felles praksis på området.

Annonse