Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datafesten over

TELEGRAM: Oppgangstidene i norsk databransje kan være over. Svak norsk økonomi og renteøkning vil ramme IT-selskapene.

– En innstramming i norsk økonomi vil slå klart negativt ut for IT-bransjen, sier adm. direktør Jens Rugseth i Skrivervik Data til Dagens Næringsliv.

Kurs og konsulent
– Offentlige etater og kommuner er store kunder hos oss. Først vil de spare ned på kjøp av kurs- og konsulenttjenester, som igjen vil føre til mindre investering i datamaskiner, sier datadirektøren.

Rugseth tror databransjen vekst vil avta og kanskje flate ut.

Støtte
Skriverviks direktør får støtte for sin pessimisme hos Øyvind Tidemandsen, direktør for El-kjøp-kjeden i Norge.

– Vi er redd for at renteøkningen kan redusere salget av både datautstyr, TV og musikkanlegg. Vi tror veksten i salget av PCer flater ut, sier Tidemandsen.