Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor kan tape kontrollen

OSLO: De mindre teleoperatørene kan få drømmen oppfylt i høst. Da blir spørsmålet om tilgang til aksessnettet behandlet i Stortinget. For oss kunder vil det bety reell telekonkurranse helt frem til husveggen – og lavere telepriser.

Telepolitisk
Tilgang til aksessnettet, den siste biten av telenettet fra knutepunktene fram til de enkelte abonnentene, har siden dereguleringen av telemarkedet vært et hett telepolitisk spørsmål.

Telenors kontroll med aksessnettet, og dermed teleprisene via samtrafikkavgifter, har blitt kritisert for å være et av de siste hindere for å oppnå reell konkurranse i telemarkedet.

Opp i Stortinget
– Dette er et politisk spørsmål som vil bli forelagt Stortinget senere i høst. Jeg kan ikke nå gi signaler om hvilket forslag departementet vil legge frem, men kan opplyse at jeg avventer svar fra Telenor innen 1. september på mitt spørsmål om hvilke konsekvenser de ser for seg av en eventuell åpning av aksessnettet for andre aktører, og hvilke andre alternative mekanismer Telenor anser som egnet for å bidra til økt konkurranse, opplyser Odd Einar Dørum til Telecom Revy.

Samferdselsministeren venter på svar fra Telenor – han har altså stilt dem spørsmålet om følgene av en eventuell åpning av aksessnettet. Så gjenstår det å se hvilket forslag departementet lander på.

Opposisjon vil åpne
Oddvar Nilsen (H), som sitter som leder i Samferdselskomiteen på Stortinget, gir støtte til de mindre operatørene.

– Aksessnettet burde være tilgjengelig for alle. Men spørsmål som omhandler finansiering og drift får man se på senere, sier Nilsen til Telecom Revy.

Thore Aksel Nistad fra Fremskrittspartiet sitter også i Samferdselskomiteen.

– Det er ingen reell konkurranse i dag. Noen holder en beskyttende hånd over Telenor, sier Nistad.

Virkelig konkurranse
Men nå kan man altså øyne muligheten for en virkelig konkurransesituasjon i telemarkedet. De mindre aktørene kan få tilgang til viktige tilknytningspunkter mot å betale en avgift. Og i tillegg vil Telenor eventuelt tape nettinntekter.

Stikkord: Mobil