Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Statsbygg bygger nett

OSLO: Statsbygg ønsker bedre, raskere og mer effektiv informasjonsflyt. Dette ønsket skal oppfylles ved hjelp av en intranettløsning fra programvareselskapet Electric Farm.

Kontrakten omfatter blant annet programmering av interaktive applikasjoner, prosjektledelse og konsulenttjenester. Løsningen benytter Microsoft-produkter, og skal være ferdig til bruk i oktober. Kontrakten er på 300.000 kroner.

Database-publisering
Intranettet skal være et internt kommunikasjons- og informasjonsverktøy for etatens ansatte. I bunnen skal databasen SQL Server fra Microsoft holde styr på dataene, og derfra skal viktig informasjon presenteres i et intuitivt brukergrensesnitt.

Målsetningen er at oppdateringer skal skje raskt, rimelig og være enkelt tilgjengelig for alle.

Øker kunnskapsnivået
Ett av formålene med intranettet er å øke kunnskapsnivået om arbeidet i Statsbygg på tvers av avdelinger og divisjoner, og bedre den IT-tekniske brukerstøtten mellom EDB-seksjonen og databrukerne, melder Statsbygg.

Electric Farm ASA har det siste året vært ett av tre selskaper som er godkjent som leverandør til rammeavtaleverket «Forvaltningsnettet». Rammeavtalen er lagt til grunn for denne kontrakten.