Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettkunder er unge, med penger

TELEGRAM: De er unge, de tjener mer, er mer nysgjerrige, og bruker Internett til banktjenesten, selv om de egentlig mener at sikkerheten ikke er god nok.

Etter hvert tilbyr 70 banker sine tjenester over Internett, dette henger sammen med at antall kunder stiger.

Velger nettet
En fersk undersøkelse viser flere fellestrekk for kundene som foretrekker å bruke Internett i stedet for den vanlige banken. De er yngre, har høyere lønn og også en mer utforskende livsstil enn vanlige bankkunder, i følge en undersøkelse fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

Dette er ikke spesielt overraskende og føyer seg pent inn i rekken av tilsvarende undersøkelser.
– Internett-kundene skiller seg fra de vanlige bankkundene ved at de er yngre, har høyere utdanning – gjerne økonomi- eller ingeniørutdanning – og er bosatt sentralt på Østlandet, melder NTB.

Åpen døgnet rundt
Kundene som bruker nettbank sier at valget både skyldes bekvemmelighet og at internettbanken er åpen 24 timer i døgnet og fordi tjenesten gir god oversikt og kontroll. Men en del irriterte seg over at de ikke fikk kvittering. Allikevel var de fleste kundene så fornøyde at de ønsket enda flere tjenester tilgjengelig på nettet.

Undersøkelsen er foretatt blant Kreditkassen, Sparebanken Hedmark og Storebrand Banks nettkunder, og et tilfeldig utvalg av vanlige bankkunder.