Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tunge tider for Sysdeco

TELEGRAM: Første halvår 1998 har ikke vært noen stor suksess for Sysdeco. Selskapet regner med et driftsunderskudd på 11 millioner kroner, og et totalt underskudd på 25 millioner kroner i denne perioden.

Underskuddet skyldes blant annet nedskriving på 4,6 millioner kroner av aktiverte innredningsarbeider av arealer i leiet bygg som ikke benyttes av selskapet ,og ytterligere avsetning for tap på fremleie av lokaler på 2,3 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Tapte på kontrakter
I tillegg kommer nedskriving av goodwill vedrørende Sysdeco Dikas på 1,6 millioner kroner, tap på kontrakter innen solgt virksomhet på 2,4 millioner kroner, og fisjons- og overheadkostnader fra tidligere Sysdeco group ASA på 2,7 millioner kroner.

Etter belastningen av periodens underskudd utgjør konsernets bokførte egenkapital 28 millioner kroner.

Sysdeco legger frem sitt endelige regnskap 31. august.