Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Neeb refser teletilsynet

OSLO: Telemonopolet lever, åtte måneder etter at det ble oppløst. De nye operatørene har bare fått 1 prosent av telefontrafikken. Hovedgrunnen er at Post- og Teletilsynet ikke fungerer slik det burde, mener Morten Neeb (bildet) i Tele2.

Neeb, Morten
Neeb er tidligere adm. direktør i Datametrix og Tele2 og er i dag nestleder i styret og rådgiver for Tele2 med ansvar for samfunnskontakt og samarbeid med de andre operatørene; inkludert samtrafikkavtalene med Telenor.

Ulike premisser
– Beviset på den manglende konkurransen er at Telia og Tele2 har registrert over 200.000 kunder siden nyttår, samtidig som de to operatørene bare sitter på 1 prosent av trafikken. Tallet bør være minst 25-30 prosent, hvis konkurransen skal bli reell. Det er ingen ting som tyder på at Post- og Teletilsynet (PT) kommer til å ta initiativer som gjør forholdene like for operatørene, sier Neeb.

– Politikerne begynner å forstå at man ikke har virkelig konkurranse i dag. Men det er ikke bare snakk om å gi nye lover og regler, det handler også om å praktisere de som allerede finnes, og om å gjennomføre tiltak som fremmer konkurranse. Der er Post- og Teletilsynet (PT) altfor passive i dag.

Ulidelig sen behandling
– Jeg kan for eksempel vise til et brev som vi sendte til tilsynet den 7. Juli 1997, altså for mer enn et år siden, og som vi fremdeles ikke har fått svar på.. Jeg vet ikke hva denne trege saksbehandlingen skyldes, men jeg vet hva som er resultatet: Manglende konkurranse innen telekom. Dette går ut over operatørene og resten av bransjen; og det går selvfølgelig også ut over kundene.

– Det er først og fremst tre punkter som må fikses:

Prefiksene må bort
Bruken av prefiks skaper en ekstra barriere for brukerne. Derfor må man programmere disse inn i sentralene slik at det blir mulig å ringe direkte, uten å slå for eksempel 1502 først. Det er realistisk å tro at vi kan få dette til i løpet av første halvår 1999, men Telenor sier at selskapet mangler folk til å gjøre denne jobben. Men hvis resultatet av manglende ingeniører blir manglende konkurranse, bør PT ganske enkelt pålegge Telenor å skaffe seg de nødvendige mannskapene.

Riktige priser for samtrafikk
– Når det gjelder riktige priser for samtrafikk, så er det ingen som egentlig vet om prisene Telenor opererer med er basert på reelle kostnader. Men vi vet at Telenor Privat og Telenor Bedrift ikke har noen offisiell, åpen samtrafikkavtale med Telenor Nett, og at det følgelig ikke er mulig å finne ut hvilke internpriser og eventuell kryss-subsidering som finner sted internt i Telenor. Det vi også vet, er at dagens samtrafikkpriser gjør det umulig for selskaper som Tele2 å konkurrere med Telenor Privat om interessante kundesegmenter som boligkooperasjonen som for en stor del ringer lokalt.

Tilgang til aksessnettet
– Adgang på aksessnettet er vel mer et politisk spørsmål enn et regulatorisk, så det hører hjemme i Stortinget, ikke i PT, sier Neeb. – Men det vedtas slik som i Danmark: At aksessnettet tilhører abonnentene, ikke den gamle monopoloperatøren, og at den enkelte abonnent selv skal bestemme hvilken operatør hans eller hennes telefon skal være koblet opp mot.

Kan fikses
Morten Neeb er ikke i tvil om at det er mulig å få til et bedre og mer fleksibelt Post- og Teletilsyn, så sant viljen er til stede. – Man trenger ikke se lenger enn til Danmark, sier han. -Der er det Telestyrelsen som skyver på for å sikre at såvel Tele Danmark som de andre operatørene utvikler seg i riktig retning. Vedtaket om allmenn tilgang til aksessnettet er et eksempel på dette. I Norge må vi hele tiden vurdere om vi skal ta opp saker med PT eller Konkurransetilsynet og erfaringen gjør at PT ikke nødvendigvis er første valg. Dette bør endre seg., sier Tele2s Morten Neeb.

Stikkord: Mobil