Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetCom bedre enn Telenor?

OSLO: NetCom-aksjen har vært som en jojo i det siste – og det samme har selskapets resultater. Spørsmålet når adm. direktør Terje Christoffersen (bildet) legger frem selskapets halvårsresultat er om tallene beroliger markedet.

Christoffersen, Terje
NetCom er en sær bedrift, sett med norske øyne: Et selskap som mer enn fem år etter grunnleggelsen kun kan vise til to kvartaler med regnskapsmessig overskudd.

Allikevel opplever man at aksjekursen ligger på omlag 230 kroner, opp fra bare 95 for ett år siden. Hvis man ser på ytterpunktene det siste halvannet året har kursen vært nede på 60-tallet og helt oppe i 285.

Bedre enn Telenor
Selv fredagens kursnivå på 230 er glimrende, målt mot gjennomsnittsutviklingen hos andre teleoperatører verden rundt.

Internasjonalt har teleoperatørene sett kursene øke med omlag 70 prosent, og analytikernes vurdering av Telenor antyder en verdiøkning på 73 prosent hittil i år. Da er en økning på om lag 250 prosent på et år ikke så verst.

Et godt år
1997 var antakelig et godt år for NetCom. Kundemassen vokste med 47 prosent og ved årsskiftet hadde NetCom 417.477 abonnenter, som tilsvarer en andel på 1/3 av GSM-markedet.

Omsetningen steg i 1997 med 73 prosent til 1.714 millioner kroner. Antall ringeminutter pr. kunde pr. måned økte med 40 minutter til 133 minutter og inntekten pr. kunde pr. måned steg til 365 kroner fra 308 kroner i 1996.

Optimisme over underskudd
Likevel viser resultatet et underskudd på 186,6 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 577,4 millioner i 1996. Dette var en fremgang på 391 millioner kroner, og en av grunnene til optimismen i børsmiljøene.

I 1. kvartal fikk NetCom 15.403 nye kunder, hadde en omsetning på 494 millioner kroner og oppnådde et plussresultat på 2 millioner kroner, etter at pengesluket Klart Svar krevde 25 millioner

Kontantkort viktig
Nå skal Christoffersen vise om denne positive utviklingen fortsatte også i 2. kvartal, og om utsiktene for resten av året er gode. Men det er ikke bare omsetnings- og resultattallene som bestemmer dette. Ringemønsteret er også viktig, om kundene ringer mer enn tidligere.

Dessuten er kontantkortmarkedet viktig for NetCom. Her er marginene pr. ringeminutt gode, samtidig som alt allerede er betalt. Et fleksibelt system har gjort NetCom populære i ungdomsmarkedet, hvor kontantkort er i ferd med å bli den dominerende måten å bruke mobiltelefon på. Det er mye som tyder på at nettopp utviklingen på dette markedet vil være viktig for NetCom fremover.

Tre av fire
Dessuten har man andre usikkerhetsfaktorer, som frekvensavgift, kostnadene ved å bygge ut GSM 1800-nett og eventuell satsing på UMTS når dette blir et aktuelt valg i løpet av de kommende 18 månedene.

Men alt dette vil være mindre viktig hvis Christoffersen kan vise et resultat hvor NetCom har tjent penger i begge kvartaler i første halvår, og i tre av fire kvartaler det siste året.

Stikkord: Mobil