Annonse


E-post skal arkiveres

Elektronisk post og arkivering av meldinger er en ny utfordring for næringslivet.

– Store deler av dokumentflyten vil bli elektronisk i nær fremtid. Likevel gjør ikke norske bedrifter nok for å møte denne utfordringen. Ikke minst gjelder det å lage gode arkivsystemer slik at den viktige elektroniske posten ikke forsvinner med vedlegg og det hele, sier Johan Værnø i Avatar Innovations til Newswire.

Nye medier
Avatar er et konsulentselskap som har fokusert på konsekvensene som nye medier vil få for den enkelte bedrift.

Johan Værnø vil også være sesjonsleder på det store bransjetreffet Kontor- og Datamessen i september. Der vil det blant annet diskutert hvilke konsekvenser økt bruk av elektronisk post vil få for næringslivet.

Annonse


Sikkerhet
Værnø mener det er viktig med sikrere systemer innenfor tre nøkkelområder:

  • – Arkivsystemer. Meldinger må raskt kunne finnes for den som har tilgang.
  • – Identifikasjon. Det må lages fornuftige løsninger slik at mottakeren er 100 prosent sikker på avsenders identitet.
  • – Kvittering. – For avsenderen er det dessuten avgjørende å få en bekreftelse på at mottakeren faktisk har fått dokumentet, sier Værnø.

    Annonse