Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Trenger strengere kontroll

OSLO: – Jeg har aldri hørt at norske bedrifter har avlyttet egne ansatte! Å drive slik virksomhet er ingen god personalpolitikk, sier direktør Helge J. Størkersen (bildet) i NHO-styrte Næringslivets Sikkerhetsråd.

Størkersen, Helge
– Jeg nekter å tro at avlytting av egne ansatte er i ferd med å bli vanlig praksis i norsk næringsliv. Avlytting i forbindelse med sikkerhetsklarering er dessuten strengt ulovlig. Kun politiet har anledning til å iverksette eventuell avlytting når det er spesielle grunner for det, sier Størkersen til Telecom Revy.

Han er overrasket over de mulige avlyttingssakene i Telenor, og mener at det bør føres strengere kontroll med hva som skjer i forbindelse med at ansatte sikkerhetsklareres til sensitive arbeidsoppgaver.

Løftebrudd fra Hermansen?
– For noen år siden hadde Telenor en svært oppsiktvekkende avlyttingssak i Hedmark der en ansatt hadde drevet ulovlig avlytting. Telenor-sjef Tormod Hermansen gikk da ut å bedyret at dette ikke skulle skje for ettertiden.

Dersom Telecom Revys opplysninger er riktige, kan det bety at selskapet ikke har klart å skjerpe seg, samt at de ikke helt har kontroll over hvem og hva som kan bedrive avlytting i selskapet, sier Størkersen.

Myndighetene har ansvaret
– Det er bra at Telecom Revy har satt søkelyset på hvem som skal overvåke avlytterne. Ettersom vi nå har fått en rekke nye teleoperatører, som foreløpig ikke har noen sikkerhetsklarering til å bistå politiet i avlyttingssaker, er det på høy tid at myndighetene bestemmer seg for hva de skal gjøre. Det var tidligere mye enklere da Telenor hadde «enerett» på å bistå politiet i forbindelse med avlyttingssaker. I dag er bildet et helt annet, sier Størkersen.
Stikkord: Mobil