Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor avlytter egne ansatte?

OSLO: Telenor eller ansatte med tilgang til avlyttingsenheter bruker utstyret til egen vinning. Telecom Revy snakket med Bjørn Sagvolden og to andre tidligere ansatte som hevder å ha blitt avlyttet, overvåket og trakassert.

Avlyttet
Flere avlyttet
– Jeg vet ikke hvem som står bak dette, men det er påtagelig at informasjon jeg har nevnt kun i telefonen til venner senere har dukket opp som argumentasjon i oppsigelsesbrev og rettsmøter, sier «Rolf» til Telecom Revy.

– Jeg har selv hatt tilgang til fordelingstavlene og så at noen hadde strukket en ekstra linje fra mitt private telefonnummer. Da jeg spurte sjefen fikk jeg beskjed at det ikke var mitt anliggende. Opplysninger som jeg kun har sagt i telefonen eller som har fremgått i elektronisk post har senere blitt benyttet som Telenors dokumentasjon i min oppsigelsessak, sier «Lise» til Telecom Revy.

Trusler om vold
– Etter oppsigelsen har jeg blitt trakassert i form av anonyme brev med alvorlige trusler mot meg og min nærmeste familie. I et av brevene sto det at dersom jeg «tystet» i forbindelse med oppsigelsessaken ville jeg bli hardt rammet fysisk, sier «Rolf».

Foruten Bjørn Sagvolden ønsker to av de tidligere Telenor-ansatte å være anonyme ettersom de mener de har lidd nok. Alle personene hevder at de ikke har hatt kontakt med hverandre eller kjennskap til hverandres saker.

Frykter Telenor
– Jeg opplevde at sensitive opplysninger fra min tid i forsvaret havnet på bordet til ledelsen i Telenor som etter en tid sa meg opp uten noe forsvarsel. Saken havner nå i arbeidsretten. Det er en klar sammenheng mellom det forsvaret foretar seg og den utøvende makt enkelte i Telenor har, sier Sagvolden til Telecom Revy. Hans sak pågår enda i rettsapparatet.

På hver sin måte forteller de tre at arbeidsrettssakene deres ikke er avklart og at de faktisk har lyst å gå tilbake til en jobb i Telenor. I hvert fall i utgangspunktet. Men de frykter likevel for hva Telenor, eller personer i kontakt med dette systemet, kan gjøre med deres fremtid.

Sikkerhetsrisiko?
Historien til den tidligere marinejegeren Bjørn Sagvolden er i så måte spesiell – men ikke unik.

Mannen som har bakgrunn som spesialkommando-soldat med antiterrorerfaring var i begynnelsen av 1990-årene suspendert i fire år mens rettsapparatet jobbet med oppsigelsessaken hans. Han mener seg forfulgt av rykteflom fra sin tid i Forsvaret og i Telenor. Dette skal ha kostet ham jobben ikke bare i Telenor, men også senere som kvalitetssjef i ElTele.

Tapte første runde
I perioden mellom sine ansettelser i Telenor og ElTele arbeidet Sagvolden med tele- og datautbyggingen på anlegget til Forsvarets etterretningstjeneste på Lutvann i Oslo.

Sagvolden som tapte første runde mot ElTele, har nå anket saken til lagmannsretten.

Flere rettssaker
Like før sommerferien uke var Telenor stevnet i en annen arbeidsrettssak der en tidligere ansatt kom med beskyldninger om kraftige overtramp fra Telenors side. Vedkommende hevdet å ha blitt «forfulgt», overvåket og trakassert av sentrale personer i den lokale Telenor-ledelsen.

For å avlytte noen må overvåkeren først ha en rettslig kjennelse før de kan ta kontakt med Telenor som utfører den ekstra linjeoppkoblingen eller er behjelpelig med avlyttingen på annen måte.

Etter det Telecom Revy erfarer har verken Telenor eller noen andre fått rettslig kjennelse fra det ordinære politiet eller Overvåkningspolitiet i disse sakene.

Stikkord: Mobil