Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor Bedrift friskmeldes

OSLO: Resepten har vært en beinhard omstillingsprosess. Nå kan trolig Telenor Bedrift friskmeldes. Adm. direktør Jon Fredrik Baksaas (bildet) kan nemlig etter 1. halvår vise til et positivt resultat på 32 millioner kroner før skatt.

Baksaas, Jan Fredrik
Telenor Bedrift har skilt ut programvare- og installasjonsvirksomhetene. Antall ansatte har siden 1996 blitt over halvert – fra over 5.000 til 1.900 ansatte i dag.

Svarte tall
Den smertefulle omstillingsprosessen ser endelig ut til å gi resultater. Etter andre kvartal i år kan selskapet endelig melde om positive regnskapstall.

Resultatet før skatt etter første halvår økte med 45 millioner kroner i forhold til i fjor, da det var minustall på 13 millioner kroner.

Omstilling etter plan
Telenor Bedrift hevder omstillingen går som planlagt.

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter til tross for at forsterket priskonkurranse gir lavere marginer, sier adm. direktør Jon Fredrik Baksaas.

Godt 2. kvartal
Man begynner å se en tendens til at 2. kvartal er spesielt godt hos Telenor Bedrift. Selskapet fikk et driftsresultat på 37 millioner kroner i løpet av de tre siste månedene i år etter minustall i 1. kvartal. Det samme skjedde året før da det etter å ha blitt postet minustall i 1.kvartal ble informert om et driftsresultat på 12 millioner kroner i kvartalet etter.

Økning
Nettbaserte tjenester og IT-relatert virksomhet bidrar til økningen i inntektene. Inntekter fra utstyrssalg er imidlertid lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i 1997, som blant annet omfattet den store leveransen av hjemme-PCer til ansatte i Statoil.

Utviklingen av utstyrssalget fra første til andre kvartal i 1998 er imidlertid positiv, med økte inntekter og bedret margin, hevder Telenor Bedrift i en melding.

Proformatall
De oppgitte økonomitallene for første halvår er basert på proformatall for 1997 og første kvartal 1998 som tar hensyn til intern overføring av virksomhet fra Telenor Bedrift til andre forretningsområder i Telenor konsernet.

Halvårsresultatet 1998 for Telenor Bedrift AS omfatter imidlertid virksomheten i Telenor Programvare AS. I tredje kvartal 1998 vil det nye forretningsområdet rapportere separate tall.

Tele og data
Telenor Bedrift AS har i dag kundeansvaret innen tele- og dataområdet for de 35.000 største bedriftskundene til Telenor. De viktigste produktområdene er tele- og dataløsninger, basis og verdiøkende nettjenester samt driftstjenester innen tele- og dataområdet.

Stikkord: Mobil