Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gratis Solaris

OSLO: Sun har bestemt seg for å gi ut freeware. Mandag gjorde selskapet det kjent at Solaris skal være fritt tilgjengelig for alle ikkekommersielle brukere.

Det vil nå være mulig for skoler, universiteter og andre, ikkekommersielle institusjoner å laste ned Solaris fra Suns Web-server. Dette så sant de samtidig aksepterer at de ikke får lov til å bruke operativsystemet til å tjene penger.

Prisen for Suns Unix-variant er vanligvis 695 dollars (omlag 5000 kroner), mens undervisningssektoren tidligere betalte 99 dollars. Nå blir det altså helt gratis.

To mål
Sun sier at selskapet har to mål med dette initiativet: For det første ønsker selskapet at Solaris skal bli sterkere i PC-sammenheng. Dette i tillegg til å opprettholde operativsystemets tradisjonelle marked blant Suns Sparc-brukere.

Dessuten blir situasjonen nå enklere for institusjoner som allerede bruker tidligere versjoner av Solaris, men som ikke har råd til å oppgradere.

Konkurranse fra Linux
I tillegg håper selskapet at tilgjengeligheten av Solaris-baserte applikasjonsprogrammer skal bli bedre. Det benektes allikevel at det er konkurransen fra Unix systemene som gis bort gratis (særlig Linux) som er de underliggende årsakene til frigivelsen.

Solaris er i dag markedsleder innen Unix, med 50 prosent av totalen. Men Linux er på rask fremmarsj, samtidig som Sun også merker presset fra Windows NT.