Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Visma taper fortsatt i Sverige

OSLO: Datakonsernet Visma og adm. direktør Øystein Moan (bildet) hadde i første halvår et resultat etter skatt på 3,739 millioner kroner. Til tross for en betydelig forbedring fra i fjor har tapsbombene stått i kø for Visma i Sverige.

Moan, Øystein
Slapp styring, skifte av ledere og dårlig kontroll av allerede inngåtte kontrakter er årsaken til at Visma har fått seg en økonomisk smell i Sverige.

Visma AB hadde i andre kvartal et underskudd på 10,85 millioner kroner.

Rydder opp
– Vi har nå ryddet opp i de fleste negative forhold i Visma AB, og jeg tror derfor at vi ikke har mistet noe tillit i det svenske markedet. Allerede i juni varslet vi børsen om at Visma AB ville bli påført et betydelig tap. Vi har derfor valgt å gjøre ytterligere økonomiske avsetninger, sier adm. direktør Øystein Moan i Visma ASA.

13 % omsetningsvekst
Visma-konsernet hadde i første halvår en omsetning på 144,109 millioner kroner – en vekst på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble på 2,464 millioner kroner første halvår, sammenlignet med et negativt driftsresultat på 116,181 samme periode i fjor.

Ny og tøffere revisor
Visma har siste halvår skiftet til revisorfirmaet Arthur Andersen som har gjennomført en begrenset revisjon av datakonsernet.

– De negative økonomiske forhold som revisorene har avdekket er blitt kostnadsført i andre kvartal. Vi har fått bedre kontroll over hele virksomheten, og halvåret har vært preget av lederutskiftninger og mer satsting på eksport. Vi er nå representert i hele 11 land, sier Moan.

Marine går bra
Visma-direktøren poengterer at det er spesielt marinedelen som går bra, og at Visma Marina i dag står for om lag 50 prosent av omsetningen i konsernet.

Moan utelukker ikke at Visma Marine kommer til å kjøpe opp forhandlere eller andre selskaper i nærmeste framtid. Ledelsen har det siste halvåret forsøkt dette, men Moan sier at det har vært vanskelig i det turbulente markedet som er nå.

Splitter konsernet?
– Vi har nå gjort Visma-konsernet fisjonerbart. I fremtiden kan for eksempel marinedelen eller andre enheter stå på egne ben. Vi har bevisst omstrukturert konsernet slik at dette skal kunne være mulig, avslutter adm. direktør Øystein Moan.