Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ris til Donald Duck

TELEGRAM: En ny rapport kritiserer internettsider rettet mot barn for sammenblanding av reklame og informasjon. Donald Duck, Tine og Lego er blant de som kritiseres. Barne- og familiedepartementet ønsker etisk debatt.

Donald Duck

Rapporten, som er laget av Statens institutt for forbruksforskning, konkluderer med at barn som surfer på Internett blir utsatt for utspekulerte salgstriks, og kritiserer blant andre Donald Duck, Tine og Lego, i følge Aftenposten.

Lapskaus
Disse nettstedene lager en lapskaus av aktiviteter, salg av produkter og innhenting av kundeinformasjon fra barn på en måte som gjør at det blir vanskelig for barn å skille mellom informasjon og rene salgsplakater, mener SIFO.

Rapporten er laget på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet etter et initiativ fra Forbrukerombudet, og er en del av arbeidet med å skjerme barn mot kommersiell påvirkning.

Forbud vanskelig
Odd Anders With sier til Aftenposten at forbud og lovreguleringer kan bli vanskelig, og etterlyser en etisk debatt hos nettstedene selv. Han ønsker de samme skillene mellom reklame og informasjon som aviser og etermedier følger, men er ikke fremmed for å ta inn formuleringer i markedsføringsloven som beskytter barn.

Lær barna kritisk tenking
Barneombud Trond Waage foreslår i Aftenposten en rekke tiltak for å begrense kjøpepresset mot Internett-surfende barn. Han mener foreldre må bli opplyst hvilke krefter barna utsettes for. Skoleverket må lære barn å være kritiske til det de opplever på nettet. Han ønsker nasjonale og internasjonale reguleringer, i tillegg til at bransjen selv bør lage retningslinjer for virksomhet rettet mot barn.