Annonse


Kartlegger telekapasitet

TELEGRAM: Den svenske regjeringen ønsker å få kartlagt hvilke behov de ulike delene av landet har, for å få en optimal utnyttelse av ny informasjonsteknologi.

Rådmannen i Østersund, Jan Grönlund, skal på oppdrag fra det svenske kommunikasjonsdepartementet, kartlegge det som finnes av infrastruktur i dag, og også undersøke om det finnes tilstrekkelig kapasitet i telenettet til at ny teknologi kan benyttes over alt i Sverige.

Likt tilbud til alle
Formålet med kartleggingen er å analysere hva som må til av kapasitetsutbygging, for at både bedrifter og private skal få et likt tilbud av nye teletjenester, uansett om de bor i byer eller i ute i distriktene.

1. mars 1999 skal forslag til hvordan den svenske staten, i samarbeid med næringsliv og teleoperatører, skal kunne oppnå en god regional og sosial dekning av informasjonsstrukturen ligge klar, heter det i en melding fra kommunikasjonsdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse