Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenordia-sjefen slutter

OSLO: Lutz Meyer-Scheel har informert styret i Telenordia at han vil fratre sin stilling som adm. direktør i selskapet i løpet av august.

– Vårt budsjettmål for 1998 er på drøye milliarden, uttalte Lutz Meyer-Scheel tidligere i år. Meyer-Scheel oppgir både personlige og yrkesmessige grunner når han nå går av som toppsjef i Telenordia AB.

Selskap med problemer
Telenordia som er Sveriges tredje største fastnettoperatør har vært igjennom store omorganiseringer siden starten, og hele alliansen truet med å slå sprekker under fusjonssamtalene mellom Telenor og Telia.

Telenordia AB, eies med like store deler av Telenor, Tele Danmark og BT (British Telecom).
Selskapet er på vei oppever etter å ha tredoblet sin omsetning i 1997, og med sine ambisiøse mål for 1998.

Returnerer hjem
Meyer-Scheel returnerer til hjemlandet Tyskland, og fortsetter karrrieren som deleier i et nyetablert selskap.

Inntil videre er Telenordias finansdirektør, Hans Carstensen, konstituert som selskapets toppsjef.
Stikkord: Mobil