Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dødfødt frekvensavgift

KOMMENTAR: Teleplans forslag om å innføre en frekvensavgift på mobiltelefoni er i utgangspunktet dødfødt. Om forslaget blir gjennomført vil det uvergerlig bety dyrere mobiltelefoni i Norge. Det er stikk i strid med både Høyres, APs og Fr.Ps politikk noe de alt klart har tatt til orde for. Samferdselsminister og markedsliberaler Odd Einar Dørum(bildet), rasler med frekvensavgift men tør neppe fremme et forslag det er politisk flertall mot.

Dørum1/12
APs Solveig Torsvik har klart tatt til orde mot frekvensavgift. Og det er helt utenkelig at Fr.P. og Høyre kan støtte et avgiftsforslag som betyr dyrere mobiltelefoni for næringsliv og privatbrukere. Dimensjonene av en slik avgift er så store at operatørene ikke ville ha noe annet valg enn å skyve mye av ekstrakostandene over på forbrukerene. I tillegg er det høyst tvilsomt om myndighetene har det formelle grunnlaget til å innføre en slik avgift.

Billigere tele
Det synes å være erklært politikk fra nærmest et samlet Storting at telekomnmunikasjon skal bli billigere i Norge. Og flere partier har sett det strategiske konkurranseperspektivet i dette. Da synes frekvensavgiften mer å være et byråkratinitiert utredningsutspill enn en politisk realitet. Der det finnes en dør på gløtt for økte avgifter, er det alltid en norske byråkrat som begjærlig setter igang en utredning i håp om å tilføre statskasse noen millioner ekstra kroner. Enkelte politikere har vist liknende tendenser.
NetComs aksjer sank som et lodd da utredningen ble kjent, men har tatt seg kraftig opp igjen. Også aksjemarkedet synes derfor å se det totalt politisk umulige i å pålegge operatørene en frekvensavgift nå.

Kjøp av frekvenser
I USA har det vært svære budrunder om kjøp av frekvenser. Også i en rekke andre land har opertørene måtte punge kraftig ut for å få konsesjoner og frekvenser. Dette har nok gjort enkelte telebyråkrater og politikere glupske. Men internasjonalt skjer det hele ved tildelingen av konsesjoner og investorene har mulighet til å vurdere kostnadene og by deretter. Telenor har for eksempel tapt flere konsesjoner i utlandet fordi de ikke har vært villig til å betale nok for frekvensene og konsesjonen.
Det å innføre en frekvensavgift mange år etter at konsesjon er gitt, vil ikke være annet enn å føre operatører og teleinvestorer fullstendig bak lyset. Og det ville diskreditere politisk styring av telebransjen enda mer enn Stortingets bruk av Telenors overskudd som stadig salderingspost i statsbudsjettet. Vi er overbevist om at Stortingets flertall er såpass politisk renslige at de ikke innfører en frekvensavgift på gitte konsesjoner. For sentrumsregjeringen ville et slikt forslag bare være enda en spiker i den likkista de selv er iferd med å bygge via sine øvrige skatte- og avgiftsutspill. Vi tiltror faktisk Odd Einar Dørum såpass politisk gangsyn og telepolitisk teft at han plasserer forslaget der det hører hjemme: I papirkorga.
Stikkord: Mobil