Joramo, Arne(lurer?)

Annonse


Fusjonsbølgen i tele

Joramo, Arne(lurer?)Selv om fusjonsbølgen foreløpig ikke har nådd Norden, påvirker den allerede i sterk grad telemarkedet i regionen.

SBC/Ameritech
En av de fire store fusjonene pågår mellom SBC Communications og Ameritech. Ettersom Ameritech er kontrollerende hovedaksjonær i TeleDanmark, en av de fire store aksjonærene i NetCom i Norge, og en av de tre partnerne i Telenordia i Sverige, er denne fusjonen ekstra interessant for telemarkedet i Norden.

Med utviklingen av integrerte nordiske mobilnett noe både Telia og Telenor har proklamert, er det lite sannsynlig at SBC/Ameritech i lengden kan makte å opprettholde sin satsing både i Telenordia og NetCom. Ved siden av betenkeligheter over lønnsomheten i et fjerde mobilnett i Sverige, er det dette som har forsinket den endelige mobilbeslutningen i Telenordia.

Handlingslammelse
Det vil forbause oss mye om Telenordia-samarbeidet ikke slår enda tydeligere sprekker all pragmatisme til tross. Det skal uhyre lite til før den overordnete internasjonale konkurransestrategien til de to gigantene AT&T/BT og SBC/Ameritech, kommer i veien for en forent satsing i Sverige.

Annonse


Handlingslammelsen som har preget Telenordia i hele år er en klar indikasjon. For Telenor synes Telenordia i øyeblikket mer å være et hinder enn et middel til en ekspansjon i Sverige. For Telenor er Sverige et særs viktig ekspansjonsmarked. For BT og Ameritech har Sverige marginal betydning og står slett ikke øverst på investeringslista.

Mye kan tyde på at Ameritech har større interessert av å kjøpe seg opp i NetCom og i samarbeid med NetCom Systems (Kinnevik) via Comviq i Sverige bygge en skandinavisk satsing. På kort sikt utvilsomt en mer lønnsom strategi for Ameritech enn å bygge et fjerde mobilnett i Sverige sammen med BT og Telenor.

Jan Stänbecks NetCom Systems synes i dette bildet også å være en meget attraktiv oppkjøpskandidat. Problemet er at disse mulige utsiktene har medvirket til å drive kursen opp både på svenske NetCom og norske NetCom til et nivå som får også de mest oppkjøpskåte til å betenke seg.

WorldCom
Det knytter seg adskillig spenning til hva WorldComs oppkjøp av MCI vil føre til i Europa. I første omgang førte fusjonen til at Telenor og BT mistet sin viktigste amerikanske partner. WorldCom er ikke tungt inne i Nord-Europa og det er hevet over tvil at de vil foreta seg noe her relativt snart.

WorldCom/MCI er uten tvil et selskap som kan være sulten på samarbeid med mindre teleoperatører som de nordiske. Dersom Telenor og Tormod Hermansen skulle inngå en helt ny internasjonal allianse er ikke WorldCom et usannsynlig tips. WorldCom er forøvrig et godt eksempel på hvordan nye finanskonstellasjoner plutselig over natta blir tunge internasjonale teleaktører.

AT&T/BT/TCI
AT&T s oppkjøp av Tele Communications Inc (TCI) har framfor alt virkning på det amerikanske markedet. Da er annonseringen sist søndag av at BT og AT&T danner felles internasjonalt nettselskap viktigere. For Telenor betyr det at de igjen via samarbeidet med BT får et fullgodt tilbud på det amerikanske markedet. Derfor tror vi ikke etter dette trekket, at WorldCom er så attraktiv for Tormod Hermansen.

Den siste av de fire storfusjonene mellom GTE og Bell Atlantic synes i første omgang å få mindre betydning på det europeiske markedet.

Telia i klemme
Den siste utviklingen internasjonalt har satt Telia i en meget vanskelig situasjon. Først forlot Telefonica Unisource og dermed ble Unisource svekket ikke bare i Spania, men i hele Sør-Amerika. Når nå også AT&T skifter hest, svekkes Unisource sterkt både på det amerikanske markedet og tildels i Asia, der WorldPartner var sterk. Spørsmålet er om WorldCom kan vise seg å bli en attraktiv partner for Unisource? Det vil forbause oss mye om det ikke pågår sonderinger i den retning.
På denne siden av kjølen er Telenor styrket i konkurransen om de globale kundene via BT og AT&Ts samarbeid.

Slaktoffer?
Det synes åpenbart at de nordiske teleoperatørene i sterk grad vil bli påvirket av gigantfusjonene internasjonalt. Merk at både Telia og Telenor har som mål å doble sin nåværende omsetning i løpet av 4-5 år vesentlig via ekspansjon ute. Og i det nye internasjonale telemarkedet nytter det ikke å være liten og alene. Merk at Telia må selge unna både eiendommer og selskaper for å finansiere sin internasjonale ekspansjon.

Det nytter heller helt åpenbart ikke med løse og uforpliktende partnerskapsavtaler. Det beviser de mange fusjoner og oppkjøp. Derfor finnes bare to veier fram for både Telia og Telenor: Enten fusjonere med mindre operatører for å oppnå styrke i samarbeidet med en av de store, eller så må de statlige eierne tillate at en av de store kommer inn med betydelige aksjeposter.

De fire store fusjonene
• SBC Communications – Ameritech
• Bell Atlantic – GTE
• WorldCOM – MCI
• AT&T – TCI

Annonse