Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett i verdensrommet

TELEGRAM: Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA vil gjøre Internett til standard for kommunikasjon i det ytre rom. NASA vurderer å benytte teknologien allerede på den neste Mars-ferden i 2001.

astronaut
Arbeidet med å utvide nettet til det ytre rom har pågått i flere måneder.

Internett må ut i rommet
– Vi må sikre at Internett vil være der etter hvert som rommet blir utforsket, for å kunne tillate kommunikasjon mellom Jorden, forskere og astronauter, sa Vinton Cerf i MCI Communications, på det årlige møtet til organisasjonen Internet Society.

Cerf blir av mange ansett som Internetts «far», og er en av opphavsmennene bak den såkalte TCP/IP protokollen – regelverket som styrer kommunikasjon mellom datamaskiner og Internett.

Nykonstruert hver gang
Hittil har NASA og andre romfartsorganisasjoner spesialkonstruert programvare og maskinvare hver eneste gang de har sendt utstyr ut i rommet.

Ved å basere seg på Internett-teknologi vil romfartsorganisasjonene kunne bruke utstyret om igjen.