Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-studieplan for Fornebu

TELEGRAM: Over 1.000 studenter kan få sin lærdom gjennom et kompetansesenter på Fornebu, der Høgskolen i Oslo (HiO) og Universitetet i Oslo (UiO) er aktører. Men Norges naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim vil ha en mindre modell.

HiO ønsker å lokalisere over 700 ingeniør- og datastudenter på Fornebu. UiO kan komme til å flytte Institutt for informatikk med over 300 hovedfagsstudenter og et hundretalls lavere grads studenter til samme tomt, melder Aftenposten.

Rapport
Dette er et av alternativene som framkommer i en rapport de to institusjonene sammen med NTNU har overlevert Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Et mindre alternativ
Men NTNU vil ha en mindre utgave av kompetansesenteret – med vekt på kun hovedfagsstudenter, ikke lavere grad, samt videre- og etterutdanning.

Det er da også kjent fra tidligere at NTNU frykter de vil tape mest på statlige midler, lærekrefter og flinke studenter til et stort kompetansesenter på Fornebu.

HiO mest for
UiO vil helst forbli på Blindern, men ser at det kan bli trangt når antallet studieplasser inne IT skal fordobles fram mot år 2002.

HiO på sin side ser imidlertid klare fordeler ved å kunne legge sin utdanningen såpass tett opp mot næringsaktivitetene på Fornebu.

Departementet tenker
Departementet skal nå vurdere innspillet fra de tre utdanningsinstitusjonene.

– De rapporten vi har fått er veldig viktig grunnlagsmateriale for oss. Nå holder vi alle dører åpne, og vi vil komme med et samelet framlegg i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, sier statssekretær Svein Helgens i KUF.