Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rimeligere teletakster for eldre

OSLO: Forumet forslår i sin sluttrapport at Samferdselsdepartementet drøfter spesialordninger for prissetting med teleselskapene, i forbindelse med opplæring av eldre i bruk av informasjonsteknologi.

Nye teletjenester kan gjøre hverdagen langt enklere for mange eldre, og Eldres IT-forum ønsker at regjeringens målsetting om at flest mulig skal får tilgang til disse tjenestene blir oppfylt.

Opplæring og forståelse
Forumet vil at samfunnet på en annen måte enn for det som gjelder bare telefonen, har plikt til også å sørge for opplæring i bruken av de nye tjenestene.

Eldres IT-forum ønsker nøktern og saklig informasjon om teletjenestene, og at markedsføringen må gi informasjon i forståelige former.

– Ikke alt nytt er like lett tilgjengelig for alle mennesker, heter det i rapporten.
Stikkord: Mobil