Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hjemme-PC til svenske lærere

TELEGRAM: 60.000 svenske lærerer skal få tilbud om dataopplæring og en datamaskin til å ta med hjem. I Norge derimot må lærerne bare se langt etter lignende gavepakker.

Den svenske regjeringen har bevilget 1,5 milliarder kroner til et krafttak for å investere i data og kompetanse innen skoleverket. Et av hovedtiltakene er å tilby lærere dataopplæring og hjemme-PC, melder Aftenposten.

Kurs gir PC
Både lærer i grunn- og videregående skole vil få tilbud om dataopplæring. Kursene avsluttes med en eksamen. Alle som fullfører vil får tilbud om en PC som de kan ta med seg hjem.

Ikke i Norge
Avdelingsdirektør Arild Thorbjørnsen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ser at også norske lærere har samme behov som sine svenske kollegaer. Men det eksisterer ingen lignende planer for finansiering av opplæring og hjemme-PCer.

For dårlig
Dette med Læreforbundet er for dårlig.

– Det er viktig at lærernes datakunnskaper oppdateres. Lærernes gjennomsnittsalder er høye. Hjemme-PC og etterutdannelse er avgjørende for at skolen skal kunne følge med i utviklingen, sier Torbjørn Ryssevik i Lærerforbundet.