Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU gransker telesamarbeid

TELEGRAM: EU-kommisjonen vil se nærmere på samarbeidet mellom svenske Ericsson, finske Nokia og britiske Psion. Kommisjonen ønsker å utrede om samarbeidet begrenser konkurransen i markedet.

deskill
De samarbeidende bedriftene tar sikte på å utvikle en felles ny teknologi for mobil tele- og datakommunikasjon. Amerikanske Motorola har også undertegnet en intensjonsavtale om å delta i prosjektet.

Omfattende granskning
Utredningen fra EU-kommisjonen skjer på bakgrunn av EU-direktivet om kontroll av bedriftskonsentrasjoner.

Om den foreløpige utredningen viser at samarbeidet på en skadelig måte kan begrense konkurransen, kan EU-kommisjonen beslutte å innlede en mer omfattende granskning av samarbeidet.

Åpen standard
Ved etableringen av samarbeidet og det felles selskapet, Symbian, ble det uttalt at samarbeidet ville bidra til å skape en ny åpen standard for fremtidens mobiltelefoner.

– Derfor handler ikke dette om en begrensning av konkurransesituasjonen, sa sjefen for Nokia Mobile Phones, Pekka Ala-Pietilä, ved etableringen av Symbian for en knapp måned siden.
Stikkord: Mobil