Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett halter i år 2000

OSLO: Heller ikke Internett unngår millenium-viruset. Men en arbeidsgruppe innen Internet Engineering Task Force (IETF) mener å kunne friskmelde nettet for dataproblemer knyttet opp mot år 2000.

2000
En egen arbeidsgruppe innen IETF har studert konsekvensene av overgangen til år 2000 for Internett-protokollene. Resultatet av IETFs undersøkelser er presentert i et rapportutkast av Nesser & Nesser Consulting.

Småproblemer
Arbeidsgruppen konkluderer med at det er liten grunn til bekymring med tanke på at Internett-protokollene ikke skal fungere etter år 2000.

«Det ble oppdaget noen få mindre tilfeller av eldre implementasjoner som fortsatt bruker den gamle formen med kun to-talls datoformat, men nesten alle Internett-protokoller kan friskmeldes», skriver Philip Nesser i sammendraget i rapportutkastet.

År 2038
Men for Internett er det egentlig ikke tusenårsskiftet som representerer de største utfordringen.

Flere Internett-protokoller sliter med år 2038. Dettet skyldes av flere protokoller benytter 32 bits heltall til å representere tiden siden nullpunktet, som er 1. januar 1970. Dette tidstallet blir negativt tirsdag 19. januar i år 2038, presis klokken 03.14,07.

Gamle web-protokoller
Protokollen HTTP 1.1 (Hypertext Transfer Protocol), som er protokollen som regulerer filoverføring i World Wide Web, har i datoformat som takler år 2000. Problemet er imidlertid at HTTP 1.1 også godtar eldre datoformater som ikke gjør det.

Den tidligere standarden for HTML (Hypertext Markup Language) – versjon 2.0 går heller ikke klar av år 2000-problemene.

E-poststandardene går imidlertid klar av det såkalte millenium-viruset.

Derimot har protokollen for diskusjonsgrupper (NNTP, TFC 977) problemer med år 2000. En arbeidsgruppe er satt ned for å oppdatere protokollene for diskusjonsgruppene på Internett.

IETF er en stor åpen internasjonal sammenslutning for nettverks designere, internettoperatører, forhandlere og forskere. Målet med IETF er å utvikle og forbedre Internett-tjenestene.

Det tekniske arbeidet utfører i arbeidsgrupper, som er oppdelte etter emner (ruting, transport, sikkerhet o.l.). Mye av arbeidet utføres via e-postlister.